Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2017

De traumaregistratiecijfers 2017 van de regio Noord-Brabant zijn samengevat in een overzichtelijke factsheet.
Bekijk de factsheet van de traumaregistratie 2017

Een van de taken van NAZB is de regionale traumaregistratie. Alle ziekenhuizen en ambulancediensten in Nederland nemen deel aan de Landelijke Traumaregistratie. NAZB coördineert de Regionale Traumaregistratie in Brabant. Het doel van deze registratie is om de traumazorg te verbeteren door meer inzicht te krijgen in de patiëntenkenmerken, het proces en de uitkomsten van de verleende traumazorg. Van alle opgenomen traumapatiënten worden gegevens vastgelegd, waaronder letsels die de patiënt heeft opgelopen. Deze gegevens worden verzameld in de Landelijke Traumaregistratie (LTR).

Jaarlijks brengt NAZB op basis van LTR-gegevens de totale patiëntengroep in beeld. In 2017 zijn gegevens van 11.468 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) geregistreerd in de Brabantse traumaregistratie. Dit overzicht toont cijfers over de opvang en behandeling van de ongevalpatiënten in de tien Brabantse ziekenhuizen en de kenmerken van deze patiënten.

Bekijk het overzicht op onze website.