Cursus waarnemen

Ziekenhuizen en Regionale Ambulance Voorziening (RAV) houden met enige regelmaat crisisoefeningen op operationeel niveau. Onafhankelijke waarnemers zijn onmisbaar om de juiste lessen te trekken uit een oefening. Wil jij zorginstellingen op een praktische manier helpen om te verbeteren en goed voorbereid te zijn op een crisis? Meld je dan aan voor deze cursus.

Waarnemen wat je ziet gebeuren tijdens een crisisoefening en dat goed teruggeven aan de deelnemers, is een complex proces. Maar door een goede voorbereiding maak je het jezelf eenvoudiger, en zorg je ervoor dat de deelnemers maximaal resultaat halen uit hun oefening. We leren je de vijf processtappen voor waarnemen aan: informatie vergaren, managen van verwachtingen, voorbereiden op de oefening, waarnemen en evalueren, en rapporteren.

 

Tijdens de cursus wordt stilgestaan bij de competenties van een operationeel waarnemer en hoe je die effectief kunt gebruiken. Een van de competenties is het je onafhankelijk opstellen als waarnemer. Ook ingrijpen op gedrag en handelingen van deelnemers is een competentie, evenals het tactvol overdragen van ideeën, meningen en informatie in duidelijke taal. Het vormen van een oordeel op basis van alle informatie en het vertalen daarvan naar verbeterpunten, is een andere competentie die aan de orde komt in deze cursus.

 

De cursus waarnemen op operationeel niveau houdt rekening met het beleid, de richtlijnen en de hulpmiddelen die ontwikkeld worden door de werkgroep waarnemen van het kennisplatform Crisisbeheersing & OTO (deelnemers uit ziekenhuizen, GHOR en NAZB).

 

Na afloop…

 • ben je in staat een oefening waar te nemen op operationeel niveau;
 • ben je in staat de competenties van een waarnemer op dit niveau effectief in te zetten;
 • ben je in staat gedrag te analyseren, interventies te kiezen en oplossingen te bieden;
 • ben je in staat je een oordeel te vormen en verbeterpunten aan te dragen;
 • ben je in staat tactvol te communiceren, te evalueren en te rapporteren.

 

Programma

Dag 1: Theorie en praktijk

 • informatie vergaren
 • managen van verwachtingen
 • voorbereiden op een oefening
 • waarnemen
 • evalueren en rapporteren
 • competenties
   

Dag 2: Terugkomdag

Het programma voor deze dag komt tot stand op basis van jullie tussentijds opgedane ervaring, leer- en ontwikkelbehoeften. Vast onderdeel is het delen van ervaringen en extra oefenen onder deskundige begeleiding.

 
Aantal deelnemers

Minimaal 8
Maximaal 18

 
Tijdsinvestering

Twee cursusdagen (16 uur)

 
Doelgroep

Zorgprofessionals binnen ROAZ-regio Brabant die binnen of buiten de regio willen waarnemen tijdens trainingen en oefeningen van zorginstellingen.

 

Data

Wil je deze cursus volgen? Meld je dan aan via de ELO.