Basistraining Crisisbeheersing

NAZB en Traumacentrum Zuidwest-Nederland ontwikkelden samen voor, door en met de netwerkpartners de Basistraining Crisisbeheersing. Deze e-learning is vanaf nu beschikbaar in de elektronische leeromgevingen van de netwerkbureaus.

Voorbereid zijn voor het geval er een ramp of crisis plaatsvindt, is van essentieel belang voor zorginstellingen. Als netwerkbureau bieden we daarvoor een breed cursusaanbod aan. De beschikbare tijd van professionals van zorginstellingen is echter schaars. Daarom ontwikkelden NAZB en Traumacentrum Zuidwest-Nederland de e-learning Basistraining Crisisbeheersing om professionals laagdrempelig en tijdsefficiënt voor te bereiden op hun rol in de crisisorganisatie.

 

De e-learning Basistraining Crisisbeheersing is in de eerste plaats bedoeld voor sleutelfunctionarissen en medewerkers met een functie in de crisisorganisatie. (Delen van) de e-learning kunnen ook gebruikt worden door andere medewerkers (bijvoorbeeld communicatieadviseurs). 

 

Het is belangrijk om te weten dat de e-learning hen waarschijnlijk meer informatie biedt dan zij in hun werk tijdens een crisis nodig zullen hebben. De online training is een aanvulling op het brede OTO-cursusaanbod.

 

Inhoud

De e-learning bestaat uit zeven hoofdstukken die je los van elkaar kunt volgen:

 1. crisismanagement  
 2. voorbereiden op crisis
 3. de crisisorganisatie
 4. vergaderstructuur BOBOC
 5. crisispartners
 6. opgeschaalde acute zorg
 7. crisiscommunicatie

Daarnaast geeft de e-learning toegang tot relevante informatie die voor de eigen organisatie van belang is.

 

De-learning start met een KennisScan waarmee je kunt zien welke hoofdstukken relevant zijn voor jou om te volgen.

 

Na afloop…

Aan het eind van de e-learning ben jij in staat te vertellen:

 • wat het belang is van crisismanagement en waarom organisaties terugvallen op een crisisorganisatie tijdens een incident, crisis of moment van opgeschaalde zorg;
 • hoe zorgorganisaties zich daarop voorbereiden;
 • hoe crisisorganisaties zijn opgebouwd en wat daarin de belangrijkste rollen zijn;
 • welke werkwijze gelden tijdens een crisis, waaronder de vergaderstructuur BOBOC;
 • met welke partners zorgorganisaties tijdens een crisis samenwerken;
 • wat de gevolgen zijn voor een zorgorganisatie bij een situatie van opgeschaalde zorg;
 • wat de belangrijkste spelregels zijn bij crisiscommunicatie;
 • wat de belangrijkste procedures, protocollen en crisisplannen van de eigen organisatie zijn.

 

Tijdsinvestering

De doorlooptijd hangt af van het kennisniveau (en het persoonlijk leertempo) van de gebruiker.

Je kunt uitgaan van:

 • KennisScan: 10 minuten (28 meerkeuzevragen)
 • E-learning:
  • ervaren professional: 1 tot 1,5 uur
  • professional met weinig ervaring: 2 tot 2,5 uur

 

We adviseren je om de e-learning in twee blokken te volgen:

1.    In het eerste blok maak je de KennisScan en volg je 2 tot 3 hoofdstukken. 

2.    In het tweede blok volg je de overige 3 tot 4 hoofdstukken en bekijk je documenten uit de eigen organisatie.

Als extra zou je de KennisScan na een week nogmaals kunnen maken, om te kijken of je de stof voldoende hebt onthouden.

 

Doelgroep

De e-learning is in de eerste plaats bedoeld voor sleutelfunctionarissen en medewerkers met een functie in de crisisorganisatie.

(Delen van) de e-learning kunnen ook gebruikt worden door andere medewerkers (bijvoorbeeld communicatiemedewerkers). Het is belangrijk om te weten dat de e-learning waarschijnlijk meer informatie biedt dan zij in hun functie tijdens een crisis nodig hebben. 

 

Aanmelden

Ga naar de ELO van NAZB en meld je aan. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Onder het kopje ‘E-learning’ in de ELO vind je de Basistraining Crisisbeheersing. Een aanmeldingssleutel kun je opvragen via secretariaat@nazb.nl

 

Naar de Basistraining Crisisbeheersing

 

Meer weten?

Neem contact op met Patricia van Roessel, adviseur crisisbeheersing.

 


Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de e-learning Basistraining Crisisbeheersing?     

Het voorbereiden van crisis- of sleutelfunctionarissen op hun rol en taak in de crisisorganisatie. De e-learning geeft gebruikers de basisprincipes voor crisisbeheersing mee, als voorbereiding op de eigen rol of functie tijdens een crisis. Het geeft inzicht in hoe zorgorganisaties zich voorbereiden op crises, rampen en grootschalige incidenten en hoe crisisorganisaties van zorgorganisaties functioneren op het moment dat een crisis zich voordoet.

Gebruikers nemen daarbij ook kennis van procedures, protocollen en crisisplannen die belangrijk zijn voor de eigen organisatie en het eigen handelen.

 

Waarom is de e-learning Basistraining Crisisbeheersing ontwikkeld?

De e-learning is ontwikkeld op verzoek van ROAZ-partners in Zuidwest-Nederland en Brabant. Door werkdruk, ziekteverzuim en personeelswisselingen is het lastig om crisis- en sleutelfunctionarissen voor te bereiden op hun rol en taken in de crisisorganisatie. Collega’s kunnen niet altijd meteen naar een training worden gestuurd en kostbare oefeningen vinden maar eens in de zoveel tijd voor. Dankzij Basistraining Crisisbeheersing bereiden medewerkers zichzelf voor op hun rol op het moment dat het henzelf uitkomt. 

 

Hoe kun jij de e-learning Basistraining Crisisbeheersing gebruiken?

De e-learning wordt gebruikt als ‘warming up’ (of aanvulling) op functiegerichte opleidingen, (team)trainingen en oefeningen.

De e-learning wordt ook gebruikt om kennis over crisisbeheersing op te frissen; de meeste professionals staan immers niet dagelijks stil bij wat een crisis van hen vraagt. De e-learning is geen vervanging van een reguliere training crisisbeheersing.

 

Levert deze OTO-activiteit accreditatiepunten op?

Nee. De e-learning is niet ontwikkeld als scholingsproduct met gestandaardiseerde eindtermen. De KennisScan en kennistestjes zijn bedoeld om het leren te stimuleren en niet als een vorm van examinering.

 

Is de e-learning Basistraining Crisisbeheersing verplicht?

Zorgorganisaties bepalen zelf of de e-learning verplicht wordt of niet.

 

Hoe zelfstandig is de gebruiker?

Bij het ontwerp van de e-learning is uitgegaan van een zelfstandig lerende professional die verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leerproces. Alle onderdelen zijn door de individuele gebruiker in eigen tempo te volgen en af te ronden. 

Een KennisScan helpt de gebruiker om te bepalen welke hoofdstukken het best gevolgd kunnen worden. 

Een professional met weinig ervaring zal alle hoofdstukken willen doorlopen; een ervaren professional kan al bekende stof overslaan.

 

Hoe werkt de KennisScan?

De KennisScan bestaat uit 28 vragen, verdeeld over de 7 onderwerpen van de e-learning. Door de vragen te beantwoorden, krijgt de gebruiker een indruk van de kennis die op orde is en van onderwerpen die nog aandacht vragen.

 

Wie zorgt voor de begeleiding van gebruikers?

Medewerkers die de e-learning gebruiken worden begeleid door diegene die binnen de organisatie verantwoordelijk is voor crisisbeheersing of een trainer/coach vanuit de afdeling Opleidingen (denk aan de adviseur crisisbeheersing van een ziekenhuis of medewerker vanuit de staf van een huisartsenpost). Hier kan de deelnemer ook terecht voor extra uitleg over de behandelde onderwerpen.

Begeleiding kan op verzoek ook verzorgd worden door een externe trainer.

 

Op welke manier is informatie/documentatie van de eigen organisatie verwerkt in de e-learning Basistraining Crisisbeheersing?

De-learning bevat de mogelijkheid om (links naar) procedures, protocollen en crisisplannen toe te voegen, die belangrijk zijn voor de eigen organisatie. Dit gedeelte moet de organisatie zelf vullen. Hiervoor is een aparte instructie gemaakt, die te vinden is op de ELO van NAZB.

Voor meer tekst en uitleg hierover, stuur een e-mail naar secretariaat@nazb.nl.  

 

Is de e-learning Basistraining Crisisbeheersing beschikbaar als een gebruiker thuiswerkt? 

Ja, mits de deelnemer is ingelogd in de werkomgeving van de eigen organisatie of in de veilige werkomgeving ELO van NAZB.

Links naar procedures, protocollen en crisisplannen zijn doorgaans alleen te gebruiken als je werkt in de afgeschermde digitale omgeving van de eigen organisatie.

 

Hoe wordt de e-learning Basistraining Crisisbeheersing geïnstalleerd in de eigen digitale leeromgeving?

Zorginstellingen kunnen de e-learning ook laten draaien op hun eigen leeromgeving. Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld procedures, protocollen en crisisplannen toe te voegen die relevant zijn voor de eigen organisatie. Dat kan op 2 manieren:

 

 1. Met een SCORM-pakket. Dan ligt het volledige beheer bij de organisatie zelf en vinden er geen automatische updates plaats. Voor verdere informatie, neem contact op met jouw afdeling Opleiden&Leren/Leerhuis.
 2. Via een LTI-koppeling, dan wordt de e-learning zichtbaar in de leeromgeving van de eigen omgeving.

De functioneel beheerder van de eigen leeromgeving kan hierover contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@nazb.nl

 

Welke organisaties mogen de e-learning Basistraining Crisisbeheersing gebruiken?       

De e-learning mag gebruikt worden door alle (acute) zorgorganisaties in Nederland. 

Versie 1.0 is ontwikkeld met ziekenhuizen en huisartsenposten in de ROAZ-regio’s Brabant en Zuidwest-Nederland. De basisinformatie is natuurlijk ook interessant voor andere zorgorganisaties.

 

Kan de e-learning Basistraining Crisisbeheersing gebruikt worden door zorgorganisaties uit de VVT, thuiszorg etcetera die geen ROAZ-partner zijn? 

Niet-ROAZ-partners en ROAZ-partners uit andere regio’s kunnen de e-learning ook (gratis) inzetten. Aanvragen lopen via secretariaat@nazb.nl.

 

Kan de e-learning Basistraining Crisisbeheersing gebruikt worden door zorgorganisaties buiten de ROAZ-regio’s Zuidwest-Nederland en Brabant?

Niet-ROAZ-partners en ROAZ-partners uit andere regio’s kunnen de e-learning ook (gratis) inzetten. Aanvragen lopen via secretariaat@nazb.nl.

 

Wat kost het gebruik van de e-learning Basistraining Crisisbeheersing?

De e-learning is gratis voor alle (acute) zorginstellingen in Nederland. 

 

Is de e-learning Basistraining Crisisbeheersing de nieuwe standaard voor ROAZ-regio’s?    

Nee. Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop zij zich voorbereiden op rampen, crises en grootschalige incidenten. Zij bepalen zelf hoe zij hun medewerkers opleiden en trainen en met hen oefenen. 

Als zorgorganisaties hun taal en werkwijzen op elkaar afstemmen, dan komt dit de samenwerking tijdens een crisis natuurlijk wel ten goede. Daarom wordt de e-learning van harte aanbevolen. 

Het is raadzaam om de inhoud van de e-learning te delen met trainers en oefenleiders van andere OTO-activiteiten. Waar nodig kunnen activiteiten dan op elkaar afgestemd worden. 

 

De Basistraining Crisisbeheersing is tot stand gekomen met ondersteuning van diverse professionals uit het Admiraal de Ruiter Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhus, Erasmus MC, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Amphia, Bernhoven, HAP West-Brabant en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Laatst gewijzigd: 28 juli 2023