Opleidingsprogramma Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is communicatie tijdens een crisissituatie en voorziet in de maatschappelijke informatiebehoefte (van getroffenen). Alle Brabantse zorginstellingen worden getraind om crisiscommunicatie als operationeel proces aan te vliegen met als doel informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Hiervoor is in samenwerking met bureau NAZB een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld.

Elke zorginstelling organiseert (schematiseert) de crisiscommunicatie net weer anders dan andere zorginstellingen. Door het hele land heen vindt er gaandeweg een zekere harmonisatie plaats. Dat betekent dat zowel de lijntjes iets anders lopen en dat de functiebenamingen voor een deel iets anders zijn dan je misschien gewend bent. Maar als je de verschillende schema’s terugbrengt tot de essentie, krijg je het volgende schema:

Dit schema ligt ten grondslag aan het NAZB-opleidingsprogramma Crisiscommunicatie. Doordat alle zorginstellingen volgens ditzelfde principe werken, zijn we in staat om met elkaar in ketenverband effectief samen te werken.

 

Ben je werkzaam in de taakorganisatie communicatie tijdens een crisis, dan kun je niet om dit opleidingsprogramma heen! Leer hoe je jouw functie professioneel invult en leer samenwerken met collega’s van andere zorginstellingen die hetzelfde opleidingsprogramma volgen. Op deze manier raken we in onze ROAZ-regio goed op elkaar ingespeeld. Dat komt een effectieve crisisbeheersing ten goede!