“Zoek elkaar op, niet alleen in crisistijden”

Met het vertrek van de voorzitter Tactisch ROAZ en vicevoorzitter Strategisch ROAZ zijn tijdens het strategisch overleg afgelopen december de nieuwe (vice)voorzitters benoemd. Maak kennis met Annemieke van der Zijden, voorzitter Tactisch ROAZ.
“Zoek elkaar op, niet alleen in crisistijden”

Annemieke van der Zijden, directeur publieke gezondheid GGD West-Brabant en GHOR Midden- en West-Brabant, verheugt zich erop een verbindende rol te gaan spelen in het Tactisch ROAZ. “Bij de intersectorale ketenoefening Outbreak vorig jaar merkten we al hoe belangrijk het is om in tijden van crisis elkaar snel op te zoeken. Snel schakelen is op zulke cruciale momenten essentieel, en als je elkaar niet kent, zijn keuzes maken een stuk lastiger.

 

Momenteel staan we in de keten voor een aantal grote uitdagingen, zoals de personele tekorten binnen zorginstellingen en de dreiging van terrorisme. Maar ook buiten crisistijden is snel schakelen belangrijk. Ik hoop dat ik vanuit mijn bijdrage als voorzitter alle partners een rol kan laten vervullen en dat we een kijkje in elkaars keuken gaan nemen om van elkaar te leren. Zo kunnen we ons netwerk nog verder versterken.”