Wat staat er de komende jaren op de agenda?

Wat wordt de focus van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in 2018 en 2019?

Met welke thema’s gaan we de komende jaren aan de slag? Welke plannen staan er in de focusgroepen op de agenda? Op welke pijlers richt de traumaregistratie zich? Hoe bereiden we ons goed voor op rampen en crises die de zorgcontinuïteit bedreigen? Dat en meer leest u in het Programma 2018-2019 van het ROAZ Brabant. Met diverse bijdragen van leden uit ons netwerk.

 

Het document is digitaal te vinden op deze website. Interesse in een papieren exemplaar? Stuur een mail naar secretariaat@nazb.nl.