Terugblik ketenavond acute zorg

Wat is zinvolle zorg? Hoe bieden we de juiste zorg op de juiste plek? En: hoe versterken we elkaar daarin? Tijdens een interactieve ketenavond op donderdag 30 maart in het Van der Valk Hotel Tilburg gingen ketenpartners daarover met elkaar in gesprek.
Terugblik ketenavond acute zorg

Verpleegkundig specialisten, ambulanceverpleegkundigen, physician assistants, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, geriaters, ambulancechauffeurs en medisch specialisten. Ruim 90 professionals vanuit de huisartsen-, ambulance-, spoedeisende hulp- en VVT-zorg waren aanwezig. 

 

Acute zorg is ketenzorg

Dagvoorzitter David Baden, SEH-arts KNMG & Voorzitter Nederlandse Vereniging van SpoedeisendeHulp-Artsen (NVSHA), deed de aftrap: “Acute zorg is bij uitstek ketenzorg. Hoe kunnen we de zorg nog beter organiseren om het gemakkelijker en gestroomlijnder te laten verlopen?”

 

Doel en insteek avond

Het doel van de ketenavond was om elkaar beter te leren kennen, meer inzicht te krijgen in eenieders werkprocessen en zo begrip te kweken voor elkaars uitdagingen. Want hoe kunnen we nou samen deze uitdagingen het beste aangaan? Aan de hand van casuïstiek en stellingen werden de aanwezigen uitgenodigd hun visie te delen. De casuïstiek werd ingebracht en geduid door vier panelleden: Josephine van Ameijde (specialist ouderengeneeskunde), Kaspar Mees (huisarts), Ruud Verhalle (verpleegkundig specialist ambulancedienst) en Liesbeth de Vos-Schuilenga (SEH-arts).

 

Thema’s

De thema’s die deze avond de revue passeerden, waren palliatieve zorg thuis, ketengerichte beoordeling bij de verslechterde oudere patiënt en de behandeloverwegingen en pijnmedicatie bij ouderen met traumatisch letsel. Bij elk thema bracht het panel een casus in en legde de professionals diverse stellingen voor. Via de mobiele telefoon gaven aanwezigen een reactie op de stelling waarna een bevlogen discussie volgde. 

 

Goede communicatie

Centraal thema dat tijdens de discussie meerdere malen naar voren kwam, is het belang van goede communicatie tijdens de overdracht. Dagvoorzitter Baden vat samen: “Achteraf vinden we dat we zelf altijd gelijk hebben: waarom is deze patiënt nu pas ingestuurd naar de SEH, hoezo is thuiszorg niet ingeschakeld, was deze behandeling nou nodig? Juist in die gevallen is het goed om te evalueren, omdat we allemaal onderdeel zijn van de keten en een invloed hebben op ons stukje binnen het zorgtraject van de patiënt.”

 

Inspirerende avond

De panelleden kijken terug op een interactieve en inspirerende avond. De acute zorg is op heel veel vlakken al goed georganiseerd en subregionaal lopen er mooie initiatieven om de ketenzorg nog beter op elkaar te laten aansluiten. Baden sluit af: “De acute zorg blijft, zelfs met alle afspraken en richtlijnen, door het onverwachte altijd een beetje rommelig en chaotisch. Dat is ook de reden waarom we voor dit vak hebben gekozen. Een zekere mate van creativiteit blijft nodig om elkaar te vinden in de samenwerking. Want elkaar kennen en de communicatielijnen zo goed mogelijk stroomlijnen, is de sleutel tot succes.”

 

Deelnemers geven via hun mobiele telefoon reactie op de stellingen