“Samen optrekken betekent betere zorg aan patiënt”

Met het vertrek van de voorzitter Tactisch ROAZ en vicevoorzitter Strategisch ROAZ zijn tijdens het strategisch overleg afgelopen december de nieuwe (vice)voorzitters benoemd. Maak kennis met Olof Suttorp, vicevoorzitter Strategisch ROAZ.
“Samen optrekken betekent betere zorg aan patiënt”

Olof Suttorp, voorzitter Raad van Bestuur van Amphia, is sinds kort vicevoorzitter van het Strategisch ROAZ. “Ik zie erg uit naar mijn rol als vicevoorzitter”, zegt Suttorp. “De tijd dat we als ziekenhuizen onze problemen zelf oplossen, is voorbij. Juist door als zorginstellingen samen op te trekken, kunnen we de zorg verbeteren.

 

Ik vind het lovenswaardig hoe de acute zorg zich binnen het ROAZ de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daaraan lever ik graag mijn bijdrage. Ik zie ernaar uit om samen met alle ketenpartners actuele thema’s te bespreken. Antibioticaresistentie vind ik daarbij een belangrijk onderwerp. Die verantwoordelijkheid is via Amphia belegd in het ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant, maar ik verwacht dat we binnen het ROAZ dit thema nog verder tot bloei kunnen brengen.”