ROAZ-beeld: mijlpalen

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat iedere ROAZ-regio aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 een ROAZ-beeld klaar moet hebben dat inzichtelijk maakt wat de belangrijkste opgaven in de regio zijn om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg duurzaam te borgen. Binnen het ROAZ Brabant zetten we stappen om tot een ROAZ-beeld te komen.

Update: 12 mei 2023 - 15:00 uur

Op basis van het analysekader dat met de werkgroep is vastgesteld, hebben we de analyses op basis van de aangeleverde data uit de regio uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn op 9 mei met de werkgroep besproken. De komende week scherpen we deze verder aan en doen we een aantal extra analyses in voorbereiding op de duidingsbijeenkomst op 23 mei. Hier staan we graag met elkaar stil bij de interpretatie van alle resultaten.

 

Voor de totstandkoming van het ROAZ-beeld leveren alle ketenpartners een bijdrage. Zo maken we samen met de regio mooie stappen richting een gedegen en gedragen ROAZ-beeld. Hieronder zie je een overzicht van de mijlpalen van de afgelopen periode en welke activiteiten de komende tijd gepland staan.

 

Meer informatie over de activiteiten vind je terug op deze pagina.


 

Update: 14 april 2023 - 13:00 uur

Alle ketenpartners hebben de data ingeleverd! Daarnaast hebben we tijdens de tweede werkgroep de eerste resultaten besproken en inschattingen gemaakt hoeveel effect bepaalde kansen/ontwikkelingen hebben. De komende werkgroep bespreken we het verdere proces en de analyses om het beeld op te stellen.

 

Voor de totstandkoming van het ROAZ-beeld leveren alle ketenpartners een bijdrage. Zo maken we samen met de regio mooie stappen richting een gedegen en gedragen ROAZ-beeld. Hieronder zie je een overzicht van de mijlpalen van de afgelopen periode en welke activiteiten de komende tijd gepland staan.

 

Meer informatie over de activiteiten vind je terug op deze pagina.


Update: 20 maart 2023 - 17:00 uur

Alle interviews met ketenpartners zijn afgerond en alle verwerkersovereenkomsten zijn getekend. Daarnaast hebben we van meer dan de helft van de ketenpartners de data al mogen ontvangen. De komende periode staat dan ook in het teken van het checken van alle aangeleverde data waarna de inhoudelijke analyses gaan beginnen ter voorbereiding op de volgende werkgroep op 4 april.

 

Voor de totstandkoming van het ROAZ-beeld leveren alle ketenpartners een bijdrage. Zo maken we samen met de regio mooie stappen richting een gedegen en gedragen ROAZ-beeld. Hieronder zie je een overzicht van de mijlpalen van de afgelopen periode en welke activiteiten de komende tijd gepland staan.

 

Meer informatie over de activiteiten vind je terug op deze pagina.


Update: 7 maart 2023 - 12:00 uur

De interviews met de verschillende ketenpartners zijn afgerond. Daarnaast heeft adviesbureau SiRM bijna alle verwerkersovereenkomsten ontvangen en zijn de eerste mappen voor aanlevering gedeeld. De komende week staat in het teken van het ontvangen van de data, waarna de analyses starten. 

 

Mijlpalen 7 maart 2023


 

Bericht: 21 februari 2023 - 10:40 uur

De afgelopen weken heeft adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) een start gemaakt met de eerste activiteiten om voor de regio Brabant een ROAZ-beeld op te stellen. SiRM ondersteunt NAZB bij de uitwerking van het ROAZ-beeld voor de regio Brabant.

 

Mijlpalen