Proactieve spoedzorgketen

De Brabantse acute zorgketen wordt geconfronteerd met uitdagingen op het gebied van zorgvraag en -aanbod. Om proactief in te spelen op ontwikkelingen en veranderingen waarmee de Brabantse ketenzorg de komende vijf jaar te maken krijgt, start NAZB samen met adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) het project Proactieve spoedzorgketen.
Proactieve spoedzorgketen

In eerste instantie richt het project zich op het somatische deel van de acute zorg. Hiervoor is een werkgroep opgericht met leden uit het tactisch Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) die de huisartsenzorg, ambulancezorg en ziekenhuiszorg vertegenwoordigen. In een later stadium kan de verbreding naar andere ketenpartners gezocht worden.

 

Zorgketen

Aan de hand van de keten die een patiënt met een acute zorgvraag doorloopt (melding/instroom; triage en bepaling inzet; diagnose en behandeling; uitstroom naar huis, ELV of ziekenhuis) brengt SiRM de huidige vraag naar en aanbod van de acute zorg in Brabant in kaart. “Daarna analyseren we welke ontwikkelingen de komende jaren impact hebben op de Brabantse acute zorg en geven we een inschatting van hoe de vraag en het aanbod over vijf jaar eruitzien”, aldus Susanne Lucieer, senior consultant bij SiRM. 

 

Activiteitenplan

SiRM gaat hierbij na op welke ontwikkelingen ketenpartners binnen het ROAZ zelf invloed kunnen uitoefenen. Lucieer: “Aan het eind van het project beschikt ROAZ-Brabant over een concept activiteitenplan met daarin een feitelijk beeld van de ontwikkelingen in vraag en aanbod van de acute zorg en praktische handvatten waarmee ketenpartners proactief kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.”