“Optimale traumazorg in Brabant”

Stefan van Zutphen is traumachirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en wordt medisch coördinator trauma bij NAZB.
“Optimale traumazorg in Brabant”

Stefan startte in 2005 in het toenmalige TweeSteden ziekenhuis als traumachirurg en intensivist. Sinds 2016 werkt hij als traumachirurg in het gefuseerde ETZ. Stefan ziet uit naar zijn werkzaamheden bij NAZB. “Het is van essentieel belang dat de acute patiënt te allen tijde de beste behandeling krijgt op de juiste plaats. Als traumachirurg ben ik slechts een onderdeel van de gehele keten.” Stefan gaat de taken van zijn voorgangers verder voortzetten. Zijn eerste pijler is een uniform visitatieprotocol. “De komende periode worden alle ziekenhuizen opnieuw gevisiteerd conform de nieuwe levelcriteria en daarvoor moeten we onze plannen op elkaar afstemmen.”

 

Bereik Stefan van Zutphen via secretariaat@nazb.nl of 013 221 23 32