Nieuwe website voor IC regio Zuidwest-Nederland

De IC regio Zuidwest-Nederland heeft de oude website vervangen voor een gloednieuwe, eigentijdse website.
Nieuwe website voor IC regio Zuidwest-Nederland

De IC regio Zuidwest-Nederland heeft de oude website vervangen voor een gloednieuwe, eigentijdse website. Hoewel de website al even in de lucht is, is er, mede door de coronacrisis, nog weinig ruchtbaarheid aan gegeven. “Daar willen we verandering in brengen, omdat we graag willen laten zien wie wij zijn en wat we doen”, aldus Eveline du Cloo die als beleidsadviseur vanuit NAZB de IC regio ondersteunt en nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de website.

 

Doel website

Eveline: “Het doel van de website is om meer gezicht te geven aan de IC regio. We zijn een goed georganiseerde en actieve regio en we willen steeds meer professionaliseren. Daar hoort ook een goede website bij met informatie over wie we zijn, wat we doen, wat we ambiëren en wat we reeds gerealiseerd hebben.”

 

Meer samenwerking

Met deze nieuwe website kan er onderling tussen IC’s, met andere IC regio’s en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) nog meer informatie worden uitgewisseld en wordt er een positieve bijdrage geleverd aan de samenwerking.

 

Over de IC regio

IC regio Zuidwest-Nederland is een samenwerkingsverband tussen intensive care (IC) afdelingen van verschillende ziekenhuizen in Brabant en Zeeland. Door deze samenwerking wordt de kwaliteit en de continuïteit van de (patiënten)zorg op de IC in de ziekenhuizen behouden en verbeterd waardoor in onze IC regio hoogwaardige IC-zorg kan worden geleverd. Bij IC regio Zuidwest-Nederland zijn aangesloten:  Amphia, Bravis ziekenhuis, ETZ, JBZ en ZorgSaam Ziekenhuis.


Ga naar de website voor meer informatie.