'Korte lijntjes bij hulpverlening verwarde personen'

De spoedeisende psychiatrische observatieruimte, kortgezegd SPOR, is een schoolvoorbeeld van ketensamenwerking in de regio: ggz, politie, RAV, SEH, HAP en gemeente werken samen om de zorg voor acuut verwarde personen goed te organiseren.
'Korte lijntjes bij hulpverlening verwarde personen'

De SPOR is een prikkelarme ruimte waar een hulpverlener personen met verward gedrag opvangt. “Voorheen nam de politie hen mee naar het bureau. Sinds april 2017 wordt een persoon die in de war is maar geen strafbaar feit heeft gepleegd bij wijze van proef per ambulance vervoerd naar de SPOR. Daar vindt beoordeling door de crisisdienst plaats. Een humanere situatie voor hem én zijn naasten”, vertelt Kees Wilsing, manager bij GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB).

 

In zulke noodsituaties werken ketenpartners goed samen, zegt Gerrit van der Valk, coördinator bij GGZ WNB: “Door korte lijntjes en diverse evaluatiemomenten is het vertrouwen in elkaar gegroeid.” Wegens succes wordt de pilot verlengd tot december 2018.