Keuzehulp voor patiënten met een botbreuk

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de Keuzehulp ‘Herstel na botbreuk’. Het instrument wordt nu getoetst bij patiënten en zorgverleners.
Keuzehulp voor patiënten met een botbreuk

De Keuzehulp is onderdeel van het project ‘Samen beslissen in de traumazorg’, een door Zorginstituut gesubsidieerd project. NAZB ontwikkelt de Keuzehulp samen met ZorgKeuzeLab en het ETZ, waarbij een landelijke werkgroep en expertpanel de inhoud heeft vastgesteld. “Iedere patiënt heeft andere eisen en wensen”, aldus projectleider Nicky Neequaye. “In de Keuzehulp staan de voor- en nadelen van de behandeling op een rij. Daarnaast vindt de patiënt informatie over hoe hij kan bijdragen aan het herstel. Zo is de patiënt goed voorbereid op het gesprek met de behandelaar. Tijdens het spreekuur maken patiënt en zorgverlener vervolgens samen een keuze.”


Implementatie

Momenteel vindt het gebruikersonderzoek plaats, waarin een groep patiënten en zorgverleners de Keuzehulp bekijkt. Naar verwachting wordt de Keuzehulp begin 2021 uitgerold bij de betrokken en geïnteresseerde ziekenhuizen.