Hoe meten we kwaliteit van traumazorg?

De kans op overleving beter voorspellen voor de vergrijzende traumapopulatie. Promovendus Leonie de Munter heeft daarvoor een nieuw wetenschappelijk model opgesteld.
Hoe meten we kwaliteit van traumazorg?

De Trauma and Injury Severity Score, ofwel het TRISS model, stamt uit 1981 en wordt al jaren gebruikt om overleving na een ongeval te voorspellen. Maar volgens het onderzoek van Leonie de Munter, promovendus binnen Trauma TopZorg en werkzaam voor de BIOS-studie, is het model achterhaald.

 

“Het TRISS model past niet meer bij de huidige praktijk: een 55-jarige patiënt heeft volgens het model een even grote overlevingskans als een 90-jarige patiënt met dezelfde verwondingen. Aangezien de helft van de traumapatiënten ouder is dan zestig jaar, is het van belang dat het model ook nauwkeurige voorspellingen geeft voor de oudere traumapatiënt.”

 

Nieuw model

Leonie heeft een nieuw model ontwikkeld dat meer aansluit bij de huidige Nederlandse patiëntenpopulatie. Leonie: “We hebben gebruik gemaakt van de Brabantse traumaregistratie. De registratie bevat data van alle opgenomen traumapatiënten in Brabant van meerdere jaren en maakt het mogelijk een beter passend model te ontwikkelen. Het nieuwe model maakt meer onderscheid tussen verschillende leeftijden en bevat daarnaast ook comorbiditeit als belangrijke voorspeller voor overleving.”

 

Kwaliteit

Leonie wil in de toekomst ook verder kijken dan alleen het sterftecijfer. “Door dit nieuwe model te combineren met een model dat kwaliteit van leven kan voorspellen willen we in de toekomst de kwaliteit van traumazorg nog beter meten, evalueren en verbeteren.”