Geen testen meer voor medewerkers Brabantse ziekenhuizen

Alle tien ziekenhuizen in Noord-Brabant en het Sint Jans Gasthuis in Weert (Limburg) stoppen vanaf vrijdag 13 maart, met het testen van medewerkers op de aanwezigheid van het coronavirus (COVID-19). Dat is vandaag besloten in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), waarin deze ziekenhuizen vertegenwoordigd zijn.

Er is een aantal redenen om te stoppen met het testen van medewerkers.

  • Het aantal testen is beperkt en er is onvoldoende capaciteit om ze allemaal af te nemen. De testen die er zijn, gebruiken we voor patiënten. 
  • Het is erg moeilijk om te bepalen wie wel en niet getest moeten worden. Er zijn mensen met minimale klachten die een virus bij zich dragen (het kan naast COVID-19 ook een ander virus zijn), en mensen die erg ziek zijn maar die niet positief getest worden (en dus geen virus hebben).
  • Er vindt verspreiding van COVID-19 plaats in zowel in het ziekenhuis als daarbuiten. Dat voorkomen we niet met het testen van medewerkers.

 

Ziek naar huis

Ook zijn afspraken gemaakt over wanneer zorgmedewerkers wel of niet naar huis worden gestuurd. Ze worden naar huis gestuurd is als zij klachten hebben die acuut veranderen. Het gaat dan om mensen met hoestklachten die acuut verergeren, koorts hebben, die rillerig zijn of ineens een griepgevoel hebben. Ze mogen pas weer werken als ze 24 uur klachtenvrij zijn. 


Bij (mild) hoesten of neusverkoudheid blijven medewerkers gewoon werken.

 

Binnen het ROAZ hebben de betrokken ziekenhuizen afgesproken om intensiever samen te werken om de virusproblematiek aan te pakken. Dit besluit is een van de uitkomsten van het overleg. 


De volgende ziekenhuizen stoppen met het testen van de eigen medewerkers:

 

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) maken ketenpartners betrokken bij de acute zorg in Brabant in regionaal verband afspraken over een betere samenwerking. Zie: www.nazb.nl/roaz.