Factsheets met cijfers over de traumaregistratie

NAZB heeft onlangs twee factsheets uitgebracht en verspreid onder de ketenpartners.
Factsheets met cijfers over de traumaregistratie

Factsheet traumaregistratie tijdens de coronacrisis

De traumapatiënt kon ook in coronatijd altijd terecht in de Brabantse ziekenhuizen voor acute zorg. Maar door verscherpte maatregelen, lockdowns en het daarmee veranderende gedrag van mensen, zien de cijfers van de traumaregistratie tijdens de coronacrisis er wel anders uit. Het aantal traumapatiënten dat gedurende de eerste en tweede golf is opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen is aanzienlijk lager ten opzichte van dezelfde periodes in 2019. Daarnaast zijn er veranderingen waar te nemen in de oorzaak, type letsels en IC-verblijfsduur in het ziekenhuis.

Dit overzicht toont cijfers over de opvang en behandeling van de ongevalspatiënten in de tien Brabantse ziekenhuizen en de kenmerken van deze patiënten. Het jaartal 2020 is opgedeeld in vier periodes: pre-covid, eerste golf, versoepelingen en tweede golf. Deze vier periodes in 2020 worden vergeleken met dezelfde vier periodes in 2019.

 

Bekijk de factsheet

 

Factsheet traumaregistratie

Traditiegetrouw brengt NAZB jaarlijks een factsheet uit, waarbij de belangrijkste cijfers uit de Brabantse traumaregistratie in beeld worden gebracht. In 2020 zijn gegevens van 9.292 acuut opgenomen patiënten met letsel(s) geregistreerd in de regionale traumaregistratie van Brabant. Dit overzicht toont cijfers over de opvang en behandeling van traumapatiënten in de tien Brabantse ziekenhuizen en de kenmerken van deze patiënten.

 

Bekijk de factsheet