Factsheet spoedzorg in Noord-Brabant

Op welke tijdstippen vindt de meeste spoedzorg plaats? Hoeveel patiƫnten worden opgenomen na een bezoek aan de spoedeisende hulp? Hoe urgent is de zorgvraag van de spoedzorgpatiƫnt? De factsheet Spoedzorg in Noord-Brabant geeft hiervan een duidelijk beeld.
Factsheet spoedzorg in Noord-Brabant

Sinds twee jaar brengt NAZB in een trendrapportage de zorgvraag bij de huisartsenposten (HAP), Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) en spoedeisende hulpen (SEH) in Brabant in kaart. Door dit met regelmaat te herhalen ontstaat een regionaal beeld en worden trends in de vraag naar spoedzorg inzichtelijk.

 

Zo anticipeert ROAZ-Brabant op veranderingen in het zorglandschap. Voor het trendonderzoek leveren alle HAP’s, RAV-en en SEH’s vragenlijsten met data aan: het aantal ambulance-inzetten, HAP-verrichtingen en SEH-bezoeken, met uitsplitsing naar de volgende kenmerken: geslacht; leeftijd; werkdiagnose/specialisme; tijdstip zorgvraag; urgentie; instroom (verwijzer); uitstroom (bestemming).

 

Apart rapport

Deze factsheet brengt de totale vraag naar spoedzorg bij de Brabantse HAP’s, RAV-en en SEH’s in 2018 beeld. De ontwikkelingen in zorgvraag over de  afgelopen jaren (2015-2018) per sector worden in een apart rapport gepresenteerd en is op te vragen bij NAZB.

 

Een exemplaar ontvangen?

Wilt u meer informatie of een exemplaar ontvangen, stuur dan een mail naar secretariaat@nazb.nl.