‘eHealth implementeren in de acute zorg met focus op patiënt’

Welkom nieuwe collega! Nicky Neequaye (25) werkt sinds kort als adviseur acute zorg en projectleider bij NAZB. Hij gaat aan de slag binnen de verschillende domeinen acute zorg, crisisbeheersing en OTO en trauma.
‘eHealth implementeren in de acute zorg met focus op patiënt’

“Met mijn achtergrond in innovatiemanagement vanuit de opleiding technische bedrijfskunde wil ik een andere invalshoek bieden aan de manier van kijken en werken binnen de zorg”, vertelt Nicky enthousiast. Hij werkte eerder als projectmedewerker bij Amphia Ziekenhuis. “Ik vond het waardevol om een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg en om zo mijn steentje bij te dragen aan de maatschappij. De gezondheidszorg trekt me gewoon enorm, vandaar dat ik graag bij NAZB wilde werken.”

 

Project Samen beslissen in traumazorg

Nicky heeft de ambitie om eHealth nog meer te implementeren in de gezondheidszorg. Hij hoopt dat onder andere te bereiken binnen het project ‘Samen beslissen in de traumazorg’. Hierbij ontwikkelen NAZB, het ETZ en diverse Brabantse zorginstellingen een online Keuzehulp waarmee traumapatiënten in de behandel- en nazorgfase zich beter kunnen voorbereiden op het gesprek met de behandelaar. “Ik vind het belangrijk dat de patiënt centraal staat in de projecten. Samen beslissen is een actueel onderwerp en hierin kan eHealth zeker nog veel betekenen voor de patiënt en de zorgverleners. Mijn doel is dan ook om het project tot een goed einde te brengen en om de aspiraties van het project - Samen Beslissen landelijk te implementeren - na te streven.”

 

Stokje overgedragen

Nicky neemt de projectleidersrol binnen het project Samen Beslissen in de traumazorg over van projectleider Anne-Marie Julicher. Zij verlaat het project na twee jaar en keert terug naar het ETZ. Anne-Marie is blij met de concrete stappen die zij heeft kunnen zetten binnen het project met de diverse regioziekenhuizen. Daarnaast ziet ze mooie uitdagingen voor de toekomst. Anne-Marie: "Als de diverse keuzehulpen immers op grotere schaal gebruikt gaan worden, ontstaat er een mooi moment voor een verbeterslag in kwaliteitsdenken, ook regionaal.”