Dit is de SBARR-methode acute psychiatrie

Sinds kort werken we in Brabant met een SBARR acute psychiatrie. Wat is de SBARR acute psychiatrie?
Dit is de SBARR-methode acute psychiatrie

De SBARR-methode is een gestructureerde manier van communicatie tussen zorgverleners. Vaak komen patiënten met een acuut probleem waarbij psychiatrische hulp bij nodig is bij verschillende zorgverleners terecht zoals de politie, meldkamer, ambulance, spoedeisende hulp en GGZ. Tussen al deze professionals vindt een overdracht plaats.

 

De SBARR is een instrument dat gebruikt wordt om snel en compleet te communiceren tijdens een medische overdracht. Communicatie volgens de SBARR bevordert de samenwerking, patiëntveiligheid en zorgt ervoor dat er geen essentiële informatie verloren gaat.

 

Waar staat de term SBARR voor?

De letters van SBARR staan voor:

  • Situation (situatie)
  • Background (achtergrond)
  • Assessment (beoordeling)
  • Reccommendation (advies)
  • Repeat (opvolging)

 

Hoe is de SBARR acute psychiatrie tot stand gekomen?

De SBARR is ontwikkeld binnen de regionale expertgroep acute psychiatrie waar de ambulancediensten, politie, meldkamer en GGZ-zorg in vertegenwoordigd zijn. Het instrument SBARR is niet nieuw. Het wordt al gebruikt in de ziekenhuizen en in de ambulancezorg. Deze methode is ook goed toepasbaar op patiënten met acuut psychiatrische problemen. Het was wel nodig om deze wat aan te scherpen, toegespitst op psychiatrie. Deze SBARR is specifiek voor de overdracht tussen hulpdiensten in de acuut psychiatrische keten. De werkgroep krijgt ondersteuning van NAZB.

 

Hoe passen we de SBARR-methode toe in de werkpraktijk?

Voor alle medewerkers binnen de instellingen zijn zakkaartjes ontwikkeld. Op deze kaartjes staat de SBARR-methode in stappen omschreven.

 

Ook is er een animatie gemaakt over hoe de SBARR-methode toegepast wordt in de dagelijkse praktijk en wie welke taak vervult binnen de keten. Zo weten zorgverleners hoe ze de SBARR kunnen toepassen.

 

 

 

Wil je meer weten over de SBARR psychiatrie? Ga naar www.nazb.nl/sbarrpsychiatrie.