"Cursus Stop de bloeding mooie aanvulling op EHBO"

Annie van der Steen (78) nam op 18 maart deel aan de instructeurscursus Stop de bloeding - red een leven. In het kader van de (inter)nationale maand Stop de bloeding - red een leven hebben wij Annie over haar deelname geïnterviewd. Bedankt Annie!
"Cursus Stop de bloeding mooie aanvulling op EHBO"

Op de vraag hoe haar interesse voor EHBO is ontstaan, antwoord Annie: “Vroeger woonde ik in een afgelegen dorp. In die tijd hadden wij nog geen telefoon. Ik had kleine kindjes en wilde graag weten wat ik in eerste instantie zou moeten doen mocht een van mijn kindjes bijvoorbeeld van de trap vallen.” In 1971 behaalde Annie haar EHBO-diploma waarna zij in 1979 de opleiding tot EHBO-instructeur met goed gevolg afrondde. “Ik ben dus al bijna vijftig jaar met EHBO bezig”, aldus Annie.

 

Ontwikkelingen

In de afgelopen vijftig jaar hebben de nodige ontwikkelingen plaatsgevonden, zoals de komst van de AED. Annie: “Ik vind het belangrijk om deze ontwikkelingen te volgen zodat ik die ook weer aan anderen kan overdragen. Stop de bloeding - red een leven, met de specifieke focus op het stelpen van levensbedreigend bloedverlies, is daarbij een mooie aanvulling op de bestaande EHBO-cursus. Vandaar dat ik graag de instructeurscursus wilde volgen." 

 

Ervaring instructeurscursus

“De instructeurscursus in twee woorden: boeiend en leerzaam”, aldus Annie. “De cursus biedt diverse handvatten hoe een bloeding gestelpt kan worden. Zo leerden we bijvoorbeeld hoe je effectief een wond kunt opstoppen met gazen. Ook staat de cursus stil bij hoe je, als de juiste materialen niet aanwezig zijn, de bloeding kan stoppen met wat op dat moment voorhanden is; een T-shirt, sjaal of de handen. Dat is mij het meeste bijgebleven!” Annie raadt de cursus dan ook van harte aan anderen aan: “Door de cursus wordt diepgang gecreëerd aan de kennis die al bij bijvoorbeeld EHBO-instructeurs aanwezig is. Het is een mooie aanvulling!”