Coronacrisis in Brabant, een eerste terugblik

Lees het uitgebreide themanummer over de COVID-19 uitbraak in Brabant, uitgebracht door NAZB in samenwerking met alle ketenpartners in het ROAZ.
Coronacrisis in Brabant, een eerste terugblik

"Brabant werd zwaar getroffen. Als provincie stonden wij in de frontlinie. De onzekere, onheilspellende periode staat bij eenieder in het geheugen gegrift. We hebben de zorgcontinuïteit kunnen borgen. Dat kon alleen doordat we samen de schouders eronder hebben gezet. Dat verdient een grote pluim. Voor jullie inzet, dag en nacht, wil ik mijn complimenten uitspreken, ook namens het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Brabant (ROAZ)."

 

Bart Berden, voorzitter ROAZ Brabant, bedankt alle ketenpartners voor hun tomeloze inzet vanaf de eerste start van de pandemie in het themanummer van NAZBericht 'Coronacrisis in Brabant: een eerste terugblik'. Het magazine is een ode aan al onze collega's uit het netwerk; iedereen binnen de zorginstellingen heeft ontzettend hard gewerkt om de zorg voor de acute patiënten in Brabant goed te regelen, met alle uitdagingen die daarbij kwamen kijken.

 

Themanummer

In het themanummer blikken we samen met de ketenpartners terug. Zij geven hun bespiegelingen op de covid-19 uitbraak, en we kijken met hen vooruit naar de toekomst: zijn we voldoende voorbereid op een tweede golf? Is de samenwerking verbeterd? Wat hadden we anders kunnen doen? Bekijk ook de overzichtelijke tijdlijn in het midden van het magazine. Het geeft beknopt een overzicht van de eerste vijftien weken van de crisis.

 

Lees het magazine