Campagne van start: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg

Met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) starten partijen in de acute zorg een publiekscampagne om mensen te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer andere zorg beter past.
Campagne van start: Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg

De campagne moet eraan bijdragen dat mensen beter weten waar ze terechtkunnen voor acute zorg. Door mensen te helpen bij het juiste gebruik van acute zorg, moet de druk op de acute zorg verminderen.

 

Mensen bellen 112 of naar de huisartsenspoedpost, waar dit niet altijd nodig blijkt te zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van online informatie op www.thuisarts.nl, of wachten tot de volgende werkdag om een afspraak te maken bij hun eigen huisarts. Doordat deze mensen toch gebruikmaken van acute zorg ontstaan er langere wachttijden aan de telefoon en raakt deze zorg sneller overbelast. De campagne helpt mensen daarom om de juiste keuze te maken.

 

Er is speciale aandacht voor groepen die zich vaker dan gemiddeld richten tot de spoedzorg, waar mogelijk een andere route passender zou zijn in relatie tot de betreffende zorgvraag. Zoals ouders met jonge kinderen, mantelzorgers, expats, toeristen en internationale studenten. 

 

IZA

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “De acute zorg staat onder druk. Daarom is het belangrijk dat we die druk waar mogelijk verminderen. De acute zorg moet immers toegankelijk blijven voor mensen die het écht nodig hebben. In het Integraal Zorgakkoord hebben we met veel zorgpartijen afgesproken dat gepast gebruik van acute zorg moet worden gestimuleerd. Deze campagne sluit hierbij aan en draagt eraan bij dat iedereen de juiste (acute) zorg krijgt op het juiste moment en op de juiste plek.”

 

Uitleg en handvatten voor de juiste keuze

De campagne bevat de volgende elementen:

  1. Uitleg wanneer zorg acuut is en welke vormen van acute zorg er zijn.
  2. Handvatten om in een stressvolle situaties de juiste keuze te maken.
  3. Informatie zodat mensen vooraf weten welke contactmogelijkheden er zijn voor acute zorg.

 

Publiekscampagne

Voor de campagne is een breed pakket aan middelen ontwikkeld. Voor zorgprofessionals in de acute zorg is er een toolkit beschikbaar, zodat zij de communicatiemiddelen kunnen gebruiken op hun eigen online kanalen. De toolkit bevat teksten voor websites, een animatie en verschillende afbeeldingen voor websites en social media. Ook komen er posters en flyers beschikbaar. In een latere fase zullen er ook op diverse online en social media kanalen advertenties en online video’s worden ingezet.

Ga naar de toolkit

 

Partijen

De publiekscampagne is ontwikkeld samen met huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland) en de spoedeisende hulp artsen (NVSHA). De campagne wordt ondersteund door het ministerie van VWS.