Brabantse ziekenhuizen overbelast door griep

Wachttijden op de SEH’s nemen toe, ambulancepersoneel moet wachten om patiënten over te kunnen dragen aan het ziekenhuis en medewerkers draaien dubbele diensten. Als ze tenminste niet zelf ziek zijn. Kortom: ziekenhuizen raken overbelast door het grote aanbod van grieppatiënten.
Brabantse ziekenhuizen overbelast door griep

Om de crisis het hoofd te bieden, worden geplande operaties afgezegd. Ook overwegen ziekenhuizen om geplande open dagen in de Week van de Zorg niet door te laten gaan.

 

Ook bij andere zorgverleners ontstaan knelpunten. De huisartsen en huisartsenposten kampen met langere wachttijden aan de telefoon en volle wachtkamers. Verpleeghuizen liggen vol en hebben bijna geen bedden meer vrij, waardoor ook de doorstroom van ziekenhuizen vastloopt.


Gezamenlijke aanpak

Op 8 maart zijn tijdens een extra bijeenkomst Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenposten vanuit heel Brabant bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst is het probleem besproken en zijn afspraken gemaakt hoe zij elkaar kunnen helpen. Alle instellingen werken met man en macht om ook onder deze moeilijke omstandigheden goede zorg te blijven leveren.
De verwachting is dat de griepgolf de komende weken nog aanhoudt. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) monitoren dagelijks de situatie om snel maatregelen te kunnen nemen.

 

Voor meer informatie over de griep kunt u terecht op de website van het RIVM.