Brabantbrede oefening Outbreak

NAZB organiseert in oktober de ROAZ-brede ketenoefening Outbreak 2. Vier weken lang oefenen de Brabantse ketenpartners of zij samen voorbereid zijn op een griepepidemie.
Brabantbrede oefening Outbreak

Tijdens de oefening testen we de opgestelde ‘Regionale planvorming zorgcontinuïteit: te gebruiken bij een griepepidemie’. In dit plan staan afspraken en maatregelen om ook tijdens periodes met beperkte capaciteit en/of verhoogde vraag, zoals tijdens een griepepidemie, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg in de regio te borgen. In hoeverre de individuele zorginstellingen zelf voorbereid zijn, staat niet centraal.

 

Dat is een verschil met de ketenoefening Outbreak 1 die in 2016 plaatsvond. “Hoe reageert de regio op capaciteitsproblemen? Hoe verloopt de onderlinge informatie-uitwisseling? Maken organisaties gebruik van de regionale planvorming? Schalen ze op het juiste moment op? Vragen die deze oefening moet gaan beantwoorden”, aldus projectleider Frank Rosier.

 

Portaal

Bijna alle ketenpartners nemen deel aan de oefening. Vier weken lang volgen zij een portaal met dagelijks nieuwe informatie. “Fijn dat zoveel organisaties weer meedoen”, zegt Robert Jansen, vicevoorzitter Tactisch ROAZ. “De praktijk heeft ons de afgelopen jaren geleerd dat het belangrijk is om acties af te stemmen. Denk maar aan de griepepidemie van vorig jaar. Dat had enorm veel impact en liet ons zien hoe afhankelijk we zijn van elkaar. Ik ben erg benieuwd of het opgestelde plan ook gevolgd wordt en het ons gaat helpen om beter voorbereid te zijn op periodes van beperkte capaciteit en een verhoogde zorgvraag.”