Analyserapport SiRM opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant

NAZB vroeg strategisch adviesbureau SiRM om een analyse uit te voeren naar de oorzaken van het relatief lage aandeel directe opvang van multitraumapatiënten in de ROAZ-regio. Ook vroeg NAZB SiRM om aanknopingspunten voor verbetering van deze zogenaamde ZIN-score in de regio te identificeren.
Analyserapport SiRM opvang multitraumapatiënten in ROAZ regio Brabant

SiRM concludeert op basis van de analyses dat de huidige lat die Zorginstituut Nederland (ZIN) hanteert met de 90%-norm voor de opvang van multitraumapatiënten hoog ligt, maar dat er tegelijkertijd laaghangend fruit is om de ZIN-score te verbeteren in Brabant. Op de website van het adviesbureau zijn de bevindingen en het rapport terug te lezen.

 

De analyse biedt zinvolle gegevens die van pas komen bij de realisering van het ROAZ-Beeld en ROAZ-plan.