13 september: Wereld Sepsis Dag

Vandaag is het Wereld Sepsis Dag. Sepsis een ernstige ziekte waarbij het lichaam zeer heftig reageert op een infectie.
13 september: Wereld Sepsis Dag

In Nederland worden jaarlijks meer dan 14.000 patiënten met sepsis opgenomen. Als ernstige sepsis niet tijdig of adequaat behandeld wordt, is de sterfte vooral onder de kwetsbare groep ouderen zeer hoog; deze variëren van 20 tot wel 60 procent.

 

Vroeg herkennen heel belangrijk

Sepsis is meestal goed te behandelen met antibiotica. Maar dan moet je er als zorgverlener snel bij zijn. Lang niet altijd wordt sepsis op tijd herkend. Met als gevolg ernstige gezondheidsschade aan organen.

 

In Brabant

In 2015 was er binnen Brabant al aandacht voor de ziekte sepsis. De projectgroep Sepsis ontwikkelde in ketenverband het ‘Brabantbrede protocol Sepsis en septische shock en de behandeling’. Het protocol kwam tot stand op basis van richtlijnen en door het vergelijken en combineren van protocollen uit meerdere Brabantse ziekenhuizen. Daarnaast werkte de werkgroep Sepsis het stroomdiagram ‘Verdenking van sepsis’ uit in een handzaam zakkaartje. Het kaartje beoogt de vroege herkenning en de verwijzing bij (verdenking van) sepsis te versnellen.

 

Meer bekendheid in de keten

Harm Haak, internist in het MMC, was betrokken bij de totstandkoming van het protocol. Hij zegt dat sindsdien er steeds meer awareness is binnen de keten. “In de ambulance wordt vaak al snel gezien dat het om een patiënt met sepsis gaat. Dat zorgt ervoor dat eenmaal aangekomen op de spoedeisende hulp snel met de juiste behandeling kan worden gestart. Toch blijft het belangrijk om aandacht te houden voor dit moeilijk te herkennen ziektebeeld. De Wereld Sepsis Dag is een mooi moment daarvoor.”