1 december: uitnodiging online infosessie

In 2023 staat een ingrijpende renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland. Graag nodigen we u uit voor de online informatiebijeenkomst. Lees meer informatie hierover in dit nieuwsbericht.

Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van het grootschalige onderhoud dat de komende jaren aan het wegennet uitgevoerd wordt. De werkzaamheden hebben forse impact op de bereikbaarheid, met ook verstrekkende gevolgen voor de zorg. De werkzaamheden hebben in meer of mindere mate impact in Zeeland, Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant.

 

Doelgroepenoverleg

Rijkswaterstaat, het Regionaal Overleg Acute Zorg Zuidwest-Nederland, Netwerk Acute Zorg Brabant en de GHOR in de vier veiligheidsregio’s hebben afgesproken een ‘doelgroepenoverleg Zorg’ in te richten. Dit overleg heeft als doel om op korte termijn regionale zorgmaatregelen af te spreken om tijdens deze werkzaamheden de zorg bereikbaar te houden. Het overleg is bedoeld voor de volle breedte van de zorg, waaronder ambulancezorg, huisartsenzorg, apotheken, ziekenhuizen, GGZ, verloskundige zorg, wijkverpleging en Wlz-zorg.


Graag nodigen wij uw zorgorganisatie uit voor een online informatiebijeenkomst via MS Teams op donderdag 1 december 2022 van 17.00 tot 18.00 uur
Een opname van de bijeenkomst is later terug te kijken op www.traumacentrumzwn.nl en www.nazb.nl.

 

Informatiebijeenkomst

In deze bijeenkomst geeft Rijkswaterstaat een toelichting op de geplande werkzaamheden en de voorziene verkeersmaatregelen om de gevolgen te beperken. Verder wordt ingegaan op de specifieke gevolgen voor de zorg en de soorten maatregelen die reeds binnen de zorg zijn geïnventariseerd. Ook wordt de aanpak, samenstelling en planning van het doelgroepenoverleg Zorg besproken. De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om mondeling en via de chat vragen te stellen.


We hopen op uw deelname aan deze informatiebijeenkomst en uw samenwerking bij de verdere uitwerking van de maatregelen. Alleen samen kunnen we de zorg bereikbaar houden!

 

Betrokken partijen

Rijkswaterstaat
Traumacentrum Zuidwest-Nederland
Netwerk Acute Zorg Brabant
GHOR Zeeland
GHOR Zuid-Holland Zuid
GHOR Rotterdam-Rijnmond
GHOR Brabant Midden-West-Noord