Themadag crisisbeheersing

Crisisbeheersing & opleiden, trainen, oefenen

Themadagen bieden een uitgelezen mogelijkheid om specifieke en actuele onderwerpen te verkennen. Interessante lezingen en praktijkvoorbeelden worden afgewisseld met workshops die dieper ingaan op de materie. Je doet nieuwe kennis op en er is ruimschoots gelegenheid om je collega’s in een informele setting te ontmoeten.

Tijdens een themadag staan we stil bij specifieke risico’s en actuele dreigingen. Denk bijvoorbeeld aan ICT-uitval en terrorismegevolgbestrijding. Experts op het gebied van crisisbeheersing en OTO brengen je op vlieghoogte door achtergronden te schetsen, de laatste ontwikkelingen door te nemen en handelingsperspectieven te bieden. Ook best practises uit onze eigen regio kunnen aan de orde komen. Uiteraard vormt ketensamenwerking de rode draad door alle lezingen.

 

De workshops sluiten aan op de gehouden lezingen en presentaties. Samen met je zorgcollega’s ga je dieper op de materie in en krijg je diverse crisissituaties voorgelegd die om actie vragen. Naast kennisverbreding en -verdieping is het versterken van het eigen netwerk een belangrijk onderdeel van een themadag. In een informele setting ontmoet je collega’s en leer je nieuwe collega’s kennen. We helpen elkaar en zorgen samen voor een robuuste zorgketen.

 

Na afloop...

 • zie je het belang in van het besproken thema;
 • ben je in staat om je eigen mening te vormen over dit thema;
 • ben je in staat benodigde vervolgstappen te bepalen en acties uit te zetten in je organisatie;
 • beschik je over een sterker netwerk van (nieuwe) collega’s. 

 

Programma

Een themadag behandelt een actueel en relevant thema. In het programma zijn deze drie onderdelen opgenomen:

 • kennisverbreding en -verdieping
 • praktische workshops
 • netwerken

 

Tijdsinvestering

1 dag op locatie (8 uur)


Doelgroep

 • iedereen die een rol heeft in crisisbeheersing, bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisismanagement;
 • alle proceseigenaren waarvoor dit thema van belang is;
 • iedereen die te maken heeft met het thema van deze dag of daarin geïnteresseerd is.
   

Aantal deelnemers

Minimaal 60

Maximaal 100


Toelatingseisen

Voor deelnemers uit de zorgsector geldt dat ze werkzaam dienen te zijn in een Brabantse zorginstelling of zorgorganisatie.

Aanmeldingsformulier

Momenteel is er geen bijeenkomst gepland. Neem bij vragen contact met secretariaat@nazb.nl.