Opleiding crisiscoördinator

Operationeel crisiscoördinator zorginstellingen

Als crisiscoördinator ben je een belangrijke adviseur van het Crisis Beleidsteam (CBT).  Deze opleiding leert je die rol in te vullen. Wil jij weten wat je te doen staat bij een crisis?  Wil jij een goede sparring partner zijn voor het CBT? Volg dan de opleiding operationeel crisiscoördinator zorginstellingen. Deze opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in de functie én voor professionals die bijgeschoold willen worden op effectief crisismanagement vanuit BCM-perspectief.

In crisissituaties ben jij als operationeel crisis-coördinator zorginstellingen (OCCZ) aan zet. Jij zorgt voor een goede samenwerking en afstemming binnen je organisatie. Ook zorg je ervoor dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en dat iedereen weet hoe hij moet handelen. Je coördineert de inzet van de crisisorganisatie en leidt het crisisbesluitvormings-proces in goede banen. Ondanks de tijdsdruk, de grote belangen en de snelle ontwikkelingen geef je de juiste adviezen aan het CBT. Deze opleiding leert je adequaat te reageren op een crisis vanuit BCM-perspectief.
Om deze advies- en regierol goed uit te kunnen voeren, heb je overzicht en inzicht nodig met betrekking tot de kritische processen in jouw organisatie. Daarom reiken we je tijdens deze praktische opleiding handvatten aan voor het goed voorbereiden van jouw organisatie op een bijzondere gebeurtenis. We bespreken concrete rampscenario’s en oefenen realistische praktijk-voorbeelden. Ook besteden we aandacht aan het inhoudelijk adviseren van directie en beleidsadviseurs rondom de voorbereiding op een bijzondere gebeurtenis.

Elk onderdeel sluiten we af met een huiswerkopdracht. Aan het eind van de opleiding organiseren we een eindoefening waarin je laat zien wat je hebt geleerd en waarin je aantoont dat je het CBT van de juiste operationele adviezen kunt voorzien.

De opleiding tot OCCZ is geënt op de competenties zoals die beschreven staan in het landelijke functieprofiel ‘crisiscoördinator zorginstelling’. 

 

Na afloop...

 • ben je als operationeel crisiscoördinator in staat de regie te nemen tijdens een bijzondere gebeurtenis en uw zorgorganisatie door deze crisis heen te loodsen;
 • kun je bepalen waar jouw organisatie staat met betrekking tot crisisbeheersing en welke stappen nog gezet moeten worden in de voorbereiding op een bijzondere gebeurtenis;
 • kun je makkelijker samenwerken in ketenverband, omdat ook andere crisiscoördinatoren deze opleiding volgen.
   

Programma

Dag 1: Crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief

 • inleiding en bedrijfscontinuïteitsmanagement in kort bestek
 • begrippenkader BCM, Business Impact Analyse, risico-inventarisatie & evaluatie, restrisico’s
 • maatregelen en planvorming, testmodel Emergos
 • casuïstiek

 

Dag 2: Crisisbeheersing en bedrijfshulpverlening

 • de organisatie van de besluitvorming in crisissituaties
 • casuïstiek
 • de nationale veiligheidsketen en specifieke planvorming
 • de basis van de bedrijfshulpverlening

 

Dag 3: De GRIP-procedure en crisiscommunicatie

 • de gemeentelijke, regionale en landelijke crisisorganisatie
 • crisiscommunicatie
 • omgaan met sociale media
 • casuïstiek

 

Dag 4: Crisisbeheersing

 • de nazorg of nafase na een ramp
 • de crisisorganisatie in een zorginstelling
 • eindoefening en toets
   

Tijdsinvestering

 • 32 uur voor de 4 contactdagen over een periode van 8 weken;
 • 12 studie-uren voor huiswerk (ongeveer 4 uur per 2 weken).

 

Doelgroep

 • crisiscoördinatoren en crisismanagers van zorgorganisaties
 • adviseurs en procesbegeleider CBT
   

Aantal deelnemers

Minimaal 10

Maximaal 18


Toelatingseisen

 • je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • je hebt ruime ervaring binnen de zorg, zowel inhoudelijk als met managementtaken;
 • je hebt kennis over en inzicht in je eigen organisatie;
 • je bent lid van het crisisteam of crisisbeleidsteam tijdens een crisis.

NAZB toetst samen met de opleiders je aanmelding, waarna je een bevestiging van deelname ontvangt.

Aanmeldingsformulier
Helaas, het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Momenteel is er geen bijeenkomst gepland. Neem bij vragen contact met secretariaat@nazb.nl.