Leergang zorginstellingen

BCM implementeren voor zorginstellingen

Zorginstellingen realiseren zich dat ze in alle omstandigheden zorg behoren te verlenen. Patiënten verwachten niet anders. Wat is er binnen jouw organisatie nodig om die continue zorg te kunnen blijven leveren tijdens bijzondere gebeurtenissen? Dat is waar bedrijfs-continuïteitsmanagement (BCM) in essentie om gaat. Heb jij de opdracht om BCM te implementeren? Dan is deze leergang voor jou!

Dankzij de BCM-aanpak krijg je gedetailleerd inzicht in de kritische processen binnen je eigen organisatie. Ook ontdek je welke specifieke maatregelen nodig zijn om bijzondere gebeurtenissen te voorkomen en hoe je zorgprocessen in de lucht houdt als zich een crisis voordoet.

 

Deze leergang is erop gericht je klaar te stomen als adviseur of projectleider BCM Je leert welke stappen er nodig zijn om BCM te implementeren, hoe je een implementatietraject opstart en hoe je als regisseur de organisatie via verschillende fasen laat groeien in bedrijfscontinuïteitsmanagement. 

Tijdens de leergang ‘BCM implementeren voor zorginstellingen’ wisselen theorie en praktijk elkaar af. Het geleerde breng je namelijk in praktijk bij een ‘proefafdeling’ binnen jouw organisatie. Zo voer je een BedrijfsImpact-Analyse (BIA) op kritische processen uit. En een Risico Inventarisatie Analyse & Evaluatie (RIAE) voor het bepalen van (rest)risico’s. Ook maak je een stakeholderanalyse, om te ontdekken wie je mee moet nemen in het implementatieproces. En je ontwikkelt een pitch om BCM op een makkelijke manier over te brengen op anderen. Je wordt gecoacht door twee experts op het gebied van BCM, project- en verandermanagement. Aan het eind van de leergang beschik je over een op maat gesneden en direct bruikbaar implementatieplan, dat je zelf stap voor stap hebt geschreven. Er is voldoende ruimte om praktijkervaring uit te wisselen met collega-cursisten. 

 

Door bedrijfscontinuïteitsmanagement te implemen-teren in je organisatie zorg jij als adviseur of coördi-nator BCM voor een effectieve koppeling tussen risicomanagement en de crisisbeheersing. Vanuit jouw kennis en kunde ondersteun je proceseigenaren binnen jouw organisatie bij het toepassen van crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief.

 

Na afloop…

 • ben je in staat samen met je opdrachtgever een projectopdracht te formuleren;
 • weet je hoe je een Bedrijfsimpact-Analyse en een Risico Inventarisatie Analyse & Evaluatie uitvoert;
 • weet je hoe je een realistische MTU (Maximaal Toegestane Uitvalsduur) en bijbehorende MDV (Maximaal Toegestaan Dataverlies) kan bepalen per onderkend kritisch zorgproces;
 • ben je in staat in samenspraak met gemandateerd opdrachtgever en de proceseigenaar advies te geven aan directie of bestuur;
 • ben je in staat een BCM-implementatieplan op te stellen én uit te voeren.

 

Startbijeenkomst met bestuurder of directeur

De implementatie van BCM brengt verandering met zich mee. Daarom vragen we commitment van je bestuurder of directeur door het inschrijfformulier voor akkoord te ondertekenen. Ook verwachten we hem of haar bij de startbijeenkomst. Zodat je met steun van bestuur of directie het BCM-implementatietraject kunt op- starten en daadwerkelijk verandering kunt realiseren.

 

Programma

Dagdeel 1 : Aftrap met bestuurder

We beginnen met een startbijeenkomst voor bestuurders die als opdrachtgever bij het BCM-traject zijn betrokken. Tijdens deze kick-off wordt de essentie van BCM besproken en wat het betekent voor zorginstellingen in het algemeen. Onder professionele begeleiding bepalen jullie de richting van jullie BCM-implementatieproject en formuleren jullie een projectdefinitie.


Dag 2: Het BCM-traject en de kernprocessen

Voorbereiding op de BCM-implementatie: waar moet je op letten? We bespreken hoe een BCM-implementatietraject er van A tot Z uitziet en hoe je dat opdeelt in logische fasen. Vervolgens gaan we op zoek naar de kernprocessen en deelkernprocessen van jouw organisatie.


Dag 3 en 4: Onder de motorkap: aan de slag met de BIA en RIAE

Tijdens deze twee dagen maak je kennis met de concrete stappen van het BCM-proces. Je gaat aan de slag met de BIA en RIAE en je leert om de MTU (maximaal toegestane uitvalsduur), MDV (maximaal toegestane dataverlies) en interne/externe risico’s van kritische kernprocessen vast te stellen.


Dag 5: BCM implementeren

We gaan tijdens deze dag onder andere in op de belanghebbenden bij BCM in je organisatie en hoe je die bij het traject kunt betrekken. Je stelt een veranderstrategie vast en vertaalt de opgedane kennis naar een planning als onderdeel van je BCM-implementatieplan. Ook bepaal je hoe de projectorganisatie eruit ziet en hoe jij je rol als regisseur in kunt vullen.


Dag 6: BCM borgen

Op deze dag staat het borgen van BCM centraal. Je krijgt inzicht in welke maatregelen doorgaans nodig zijn om BCM te verankeren in een organisatie. Keuzes en dilemma’s worden daarbij niet uit de weg gegaan. Verder krijg je uitgangspunten mee voor een effectief OTO-beleid en inrichting van een crisisorganisatie. De dag wordt afgesloten met een adviesgesprek met je bestuurder of manager als opdrachtgever van het traject.

 

Dagdeel 7: Supervisie

Na drie weken is er een supervisiebijeenkomst. Je kunt vragen stellen, ervaringen uitwisselen met mede-cursisten en samen met experts werken aan je projectorganisatie of actieplan.

 
Tijdsinvestering

 • 50 uur voor startbijeenkomst, 5 contactdagen en een supervisiedagdeel;
 • 60 à 70 uur om de contactdagen voor te bereiden en je BCM-implementatieplan te schrijven.
 • Let op: de tijdsinvestering voor je bestuurder of directeur is 3 uur (Aftrapbijeenkomst op dag 1 en adviesgesprek op dag 6).
   

Doelgroep

De leergang is exclusief bestemd voor (beoogde) adviseurs en projectleiders BCM, die binnen hun eigen organisatie de opdracht hebben om bedrijfscontinuïteitsmanagement te implementeren.


Aantal deelnemers:

 • Maximaal 8
 • Per zorginstelling maximaal 2 deelnemers

 

Toelatingseisen

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt de opdracht om BCM te implementeren in je eigen organisatie. Dit toon je aan met een verklaring die ondertekend is door de Raad van Bestuur of de directie;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met crisisbeheersing en bedrijfsvoering van de eigen organisatie;
 • Je hebt een proces en ‘proefafdeling’ geselecteerd voor het uitvoeren van een BedrijfsImpact-Analyse en Risico Inventarisatie Analyse & Evaluatie (RIAE). Ook heb je met de betreffende manager afspraken gemaakt over de uitvoering van opdrachten in termen van tijd en capaciteit;
 • Je hebt ervaring als projectmedewerker of projectleider;
 • Je bent gemotiveerd om BCM te implementeren;
 • Je hebt ervaring met presenteren.