E-learning CBRN

Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair

Geneeskundige hulpverleners in ziekenhuizen en prehospitale dienstverleners worden met enige regelmaat geconfronteerd met slachtoffers die zijn blootgesteld aan Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire (CBRN) agentia. Van alle CBRN-blootstellingen komen chemische blootstellingen het meest voor. Deze e-learning CBRN is bedoeld voor iedereen die met deze slachtoffers in aanraking komt.

De medische benadering van CBRN-slachtoffers komt grotendeels overeen met die van andere patiënten. Toch kan de opvang van een dergelijk slachtoffer organisatorisch ingewikkeld zijn vanwege mogelijk besmettingsrisico voor de hulpverleners en vanwege de relatief lage frequentie van vóórkomen. Via de e-learning CBRN krijg je basiskennis aangereikt over bijvoorbeeld awareness, veiligheid en persoonlijke bescherming, medische opvang en ontsmetting van chemische slachtoffers.

 

Zeven modules

  1. Algemene inleiding
  2. Awareness
  3. Planning en procedures
  4. Veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen
  5. Ontsmetting
  6. Medisch verpleegkundige aspecten
  7. Prehospitaal

Iedere module kun je afzonderlijk volgen en afsluiten met een toets. In onderstaande tabel zie je welke modules we aanraden voor welke doelgroep. De overige modules zijn facultatief. Jouw zorginstelling bepaalt wie welke modules in het kader van opleiding of nascholing moet doorlopen. De e-learning CBRN is door de V&V-sector en de VSR (specialistische verpleegkundige) geaccrediteerd. De eerste heeft vijf acreditatiepunten toegekend, de tweede zeven. Voor de ABFE (specialisten) loopt de procedure nog.

[1] Alle artsen en verpleegkundigen die dienst hebben op de SEH en betrokken kunnen raken bij de opvang en behandeling van CBRN slachtoffers. [2] Personeel van buiten de SEH die een taak kunnen hebben bij de ontsmetting van slachtoffers (zoals BHV, personeel van andere afdelingen).

 

Na afloop…

Beschik je over basis CBRN-kennis met betrekking tot veiligheid en persoonlijke bescherming, medische opvang en ontsmetting van chemische slachtoffers.


Let op! 

Extra informatie E-learning CBRN en cursus CBRN-aandachtsfunctionaris voor OTO-coördinatoren.

Lees meer

 

Tijdsinvestering

Per module gemiddeld 1 uur.


Doelgroep

Iedereen die met CBRN- of chemische slachtoffers in aanraking kan komen.


Aanmelden

De modules zijn te verkrijgen via de ELO van het NAZB. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel.nr.: 013-2212332.

Aanmeldingsformulier
Helaas, het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Momenteel is er geen bijeenkomst gepland. Neem bij vragen contact met secretariaat@nazb.nl.