Cursus MSBO

Medisch slachtofferbegeleider oefenen

Artsen en verpleegkundigen moeten tijdens een crisis onder hoge druk diagnoses stellen en patiënten behandelen. Dit zorgproces wordt beoefend met LOTUS-slachtoffers en acteurs. Als MSBO’er bied je ziekenhuizen en Regionale Ambulance Voorziening tegenspel volgens een realistisch tijdsperspectief.

Vanaf binnenkomst volg en begeleid je een T1- of T2-slachtoffer volgens de beschreven slachtofferrollen door het hele zorgproces. Jij ziet erop toe dat het tegenspel realistisch verloopt. Moet een slachtoffer bijvoorbeeld geopereerd worden, dan zal eerst een OK vrij moeten zijn. De tijd die het in beslag neemt om een OK te regelen, hierover te communiceren en de patiënt voor de OK klaar te maken, zijn belangrijke praktische zaken die volgens een realistische tijdsduur moeten verlopen. Daar waar nodig onderneem je actie en pleeg je interventies. Dankzij jouw medische kennis ben je in staat medische vragen vakinhoudelijk te beantwoorden. Ook staan we stil bij de competenties van een MSBO’er. We leren je die effectief in te zetten, zodat jij de oefenende zorgprofessionals in staat stelt te verbeteren en te groeien.

 

Als MSBO’er zorg jij voor een reëel beeld van de medische behandelcapaciteit: het aantal gewonden dat per uur in een ziekenhuis behandeld kan worden op basis van de resultaten van de oefening.

 

De cursus MSBO houdt rekening met het beleid, de richtlijnen en de hulpmiddelen die ontwikkeld worden door de werkgroep Waarnemen van het kennisplatform Crisisbeheersing & OTO (deelnemers uit ziekenhuizen, GHOR en NAZB).


Na afloop...

 • ben je in staat T1- en T2-LOTUSslachtoffers door het zorgproces te begeleiden;
 • ben je in staat realistisch tegenspel te bieden aan artsen en verpleegkundigen vanuit tijd- en medisch perspectief;
 • ben je in staat je competenties effectief in te zetten;
 • ben je in staat je een oordeel te vormen en verbeterpunten aan te dragen;
 • ben je in staat tactvol te communiceren, te evalueren en te rapporteren.
   

Programma

 • rol MSBO
 • werkinstructie
 • demonstratie met slachtoffer
 • theorie
 • oefening

 

Aantal deelnemers

Maximaal 10


Tijdsinvestering

1 uur voorbereiding
1 dag (8 uur) cursus

 

Doelgroep

SEH-, IC-, RAV Verpleegkundige of artsen


Toelatingseisen

De deelnemer beschikt over IC-, RAV- en/of SEH-vakkennis.


Data

In afstemming met de deelnemers.