Pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio

Om de druk op de acute zorg te verminderen, de ambulance efficiënter in te zetten en ervoor te zorgen dat ambulances op tijd zijn, startte in 2020 de regionale pilots ‘zorgcoördinatie’. RAV Brabant Midden-West-Noord is een van de samenwerkende partners in de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio.
Pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio

‘Juiste hulpverlener op juiste tijd bij juiste patiënt’

"Voor patiënten die acute zorg nodig hebben, is het belangrijk om de zorgvraag van de patiënt beter te organiseren en te coördineren, zodat zij snel bij de juiste zorgverlener in de zorgketen terechtkomen. Zorgcoördinatie betekent de juiste hulpverlener op de juiste tijd bij de juiste patiënt krijgen”, vertelt Ger Jacobs, directeur RAV Brabant Midden-West-Noord en lid van de stuurgroep Toekomstbestendige spoedzorg.


In de pilot Zorgcoördinatie Den Bosch werken de zorgpartners (RAV, ziekenhuis, huisartsenpost, thuiszorg, ggz) nauw samen met het op maat beantwoorden van de zorgvraag van de patiënt. Het is een van de tien pilots die landelijk loopt en gesubsidieerd wordt door VWS.


“In de pilot organiseren de ketenpartners gezamenlijk alle activiteiten die gericht zijn op het triëren, afstemmen, regisseren en bewaken van de uitvoering van de zorgverlening aan de patiënt met een acute zorgvraag. Dit vertaalt zich in één gezamenlijk (virtueel) loket waar de patiënt met zijn/haar zorgvraag terechtkan en waarachter de acute zorgverleners optimaal samenwerken.”

 

Gezamenlijke triage

De zorgvraag neemt toe, de verwachting is dat deze toename doorzet. “Als we niet anders gaan werken, kan niemand in de zorgketen straks de vraag meer aan. We moeten voorkomen dat een patiënt op een zoektocht moet om te kijken waar hij of zij terechtkan met een hulpvraag”, aldus Ger.

 

"De rol die wij als RAV hebben, is dat we het aan de ‘voorkant’ anders moeten inrichten. We gaan een gezamenlijke intake/triage doen met diverse zorgverleners, in eerste instantie met de huisarts. Zo voorkomen we dat bijvoorbeeld een verward persoon op straat (die vaak via de politie bij ons terechtkomt) opgehaald wordt met de ambulance, terwijl deze patiënt beter gezien had kunnen worden door het crisisteam van de ggz.”

 

Die verlengde gezamenlijke triage gaat plaatsvinden op de meldkamer in Den Bosch. “Door samen aan de voorkant te kijken, ben je veel effectiever en stuur je die ambulance pas weg als je ook echt weet dat deze patiënt naar de SEH vervoerd moet worden. Mocht er een psychische hulpvraag zijn, dan kan de patiënt met de door ons vergaarde informatie snel worden doorverwezen naar de ggz.”

 

Drie onderdelen in de pilot

Het eerste onderdeel is de ontwikkeling van de MINDD-app, dat staat voor Moet Ik Naar De Dokter?’ Door het gebruik van deze app bellen patiënten niet rechtstreeks de huisartsenpost, maar doorlopen zij eerst een aantal vragen waarbij zij een advies krijgen (zelfzorgadvies, neem contact op met de huisartsenpost etc.). “De app is er al en wordt momenteel gekoppeld aan het huisartseninformatiesysteem, waardoor de informatie die de patiënt invult ook meteen in het huisartsendossier komt”, vertelt Jacobs.


Het tweede onderdeel is dat een doktersassistente en SEH-verpleegkundige patiënten die zich melden bij de huisartsenpost van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch samen triëren om te kijken waar deze patiënt nu werkelijk de best passende zorg kan ontvangen.

 

Het derde, meest ingewikkelde en langstdurende onderdeel in deze pilot is de inrichting van de gezamenlijke verlengde triage op de meldkamer, met in eerste instantie alleen de huisartsenpost en de ambulancedienst.


“In het begin doen we die samenwerking in de nachtelijke uren van 23.00 tot 07.00 uur. Op termijn zal dat misschien 24 uur per dag zijn, zeven dagen in de week. We stonden al een tijdje in de startblokken, maar door de pandemie zijn veel dingen vertraagd. Daarnaast hadden we te maken met een aantal technische vereisten. Alle centralisten en triagisten van de huisartsenpost moesten een werkplek krijgen op de meldkamer.

 

Nu is dat voor ons niet zo’n probleem, maar onze meldkamer is voor technische facilitering en ondersteuning afhankelijk van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (Politieomgeving). Daar zijn de procedures anders, daardoor duurde het even om alle technische voorzieningen te regelen. Ondertussen zijn we begonnen met proefdraaien met enkele triagisten die op de meldkamer hun werk doen. De eerste ervaringen zijn positief en binnenkort is de officële start van de gezamenlijke triage.”


Van visie naar realisatie

Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft enige tijd geleden een visie op de ambulancezorg en de acute zorg in 2025 geschreven. Aanleiding hiervoor was de noodzaak om de druk op de acute zorg beheersbaar en daarmee toekomstbestendig te maken.

 

In de visie staat het thema ‘samenwerking tussen zorgorganisaties in de keten van acute zorg’ onder de noemer zorgcoördinatie centraal. Ook andere partijen zien een betere samenwerking in de acute zorgketen als de sleutel waarmee de patiënt ook in de toekomst kan blijven rekenen op goede en tijdige zorg. Dit heeft ertoe geleid dat zorgcoördinatie bekrachtigd is in het Actieplan Ambulancezorg, met als doel dit op afzienbare termijn te realiseren.