Traumaregistratie

Om het inzicht in de groep traumapatiënten te vergroten en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren is de regionale en landelijke traumaregistratie opgezet. Van alle opgenomen traumapatiënten worden verschillende gegevens vastgelegd, zoals leeftijd en geslacht van de patiënt, de wijze van vervoer naar het ziekenhuis, tijdstip van het ongeval, letsels die de patiënt als gevolg van het trauma heeft opgelopen en de opnameduur. Al deze gegevens van de verschillende traumaregio’s worden verzameld in de Landelijke traumaregistratie (LTR). Het NAZB coördineert de traumaregistratie in Brabant en zorgt voor de aanlevering van de gegevens aan de landelijke databank.

 

Factsheets

Jaarlijks brengt NAZB een factsheet uit waarin een patiëntengroep nader belicht wordt aan de hand van de gegevens uit de traumaregistratie. Ook brengen we een algemene factsheet uit. Bekijk ze hieronder.


Publicatie 'Oudere traumapatiënt in Brabant'

Voor de de uitgave 'De oudere traumapatiënt in Brabant' hebben alle Brabantse ziekenhuizen gegevens aangeleverd van de in hun ziekenhuis opgenomen traumapatiënten. In de publicatie staan de epidemiologische gegevens van alle ongevalspatienten van 65 jaar en ouder die een opname hebben ondergaan in een Brabants ziekenhuis in de periode 2008-2011.
Naar verwachting zal het aantal oudere traumapatienten de komende jaren nog verder stijgen.
Dat heeft grote gevolgen voor de maatschappij en de te leveren zorg. Deze publicatie is een eerste aanzet om deze groep kwetsbare ongevalslachtoffers in Brabant in kaart te brengen.
Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van zorg voor deze patientengroep te verbeteren.

Print