Onderzoek

Met de gegevens van de traumaregistratie wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De resultaten van dat onderzoek bieden nieuwe inzichten voor verdere verbetering van de traumazorg. Ook geven ze input voor beleidsmatige en logistieke vraagstukken.

 

Het NAZB heeft een aantal (overlappende) onderzoeksterreinen:

 

Epidemiologie

Op basis van de traumaregistratie wordt inzicht gegeven in de omvang en ernst van ongevalsslachtoffers in Brabant. Tevens worden patiëntenstromen en geleverde zorg in kaart gebracht. In de uitgave 'De oudere traumapatiënt in Brabant' van maart 2013 staan de epidemiologische gegevens van alle ongevalspatienten van 65 jaar en ouder die een opname hebben ondergaan in een Brabants ziekenhuis in de periode 2008-2011. Daaruit blijkt dat het aantal oudere traumapatienten stijgt. Dat heeft grote gevolgen voor de maatschappij en de te leveren zorg. Met deze publicatie is een eerste aanzet gegeven om deze groep kwetsbare ongevalslachtoffers in Brabant in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel is de kwaliteit van zorg voor deze patientengroep te verbeteren.

 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de traumazorg wordt onder andere gemeten aan de hand van gegevens over verwachte en werkelijke sterfte van traumapatiënten. Hierbij wordt rekening gehouden met gegevens zoals leeftijd en ernst van het letsel. Het NAZB doet ook onderzoek door de traumaregistratie te koppelen aan andere registraties, zoals een complicatieregistratie, om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van geleverde (trauma)zorg. 

 

Kwaliteit van leven

Er zijn aanwijzingen, dat niet alleen de last die een patiënt na een trauma ervaart, maar ook herstel en terugkeer in het arbeidsproces beïnvloed worden door persoonlijkheid en kwaliteit van leven. In samenwerking met de Universiteit van Tilburg wordt hier onderzoek naar gedaan.

 

Print