Doel

Het NAZB heeft een traumazorgnetwerk opgezet. Door aan te jagen, te regisseren en te faciliteren wil het NAZB de volgende doelstellingen realiseren:

 

  • het verbeteren van de kwaliteit van de regionale traumaketenzorg door middel van innovatie, wetenschap en kennisuitwisseling;
  • het maken van zorgafspraken voor en door alle professionals in de gehele traumaketen.
Print