Extra informatie CBRN voor OTO-coördinatoren

1. U heeft een eigen e-learning omgeving (ELO/LMS)

Indien u een eigen e-learning omgeving heeft worden de CBRN modules scorm uitgeleverd. Het op deze manier uitleveren heeft als voordeel dat alle kleine aanpassingen direct door het NAZB doorgevoerd kunnen worden. Als afnemer heeft u daar geen hinder van. Grotere aanpassingen zullen na akkoord van de landelijke werkgroep CBRN e-Learning verwerkt worden in een update. Deze update zal aan uw kenbaar gemaakt worden middels een brief en instructie.
Alle modules worden in separate pakketjes aan u uitgeleverd. U bent als instelling zelf in de gelegenheid om keuzes te maken wie u welke modules laat volgen.

 
2. U heeft geen e-learning omgeving (ELO/LMS)

Indien u geen eigen omgeving heeft kunt u gebruik maken van de omgeving van NIVEO. De deelnemers krijgen toegang tot de modules middels een inlogcode die NIVEO aan u zal verstrekken. Via deze cursuscode kan de cursist zich registreren en direct starten met de lesstof.  
Het is wel van belang dat u als instelling zelf aangeeft welke combinatie van modules de cursist moet volgen, zodat NIVEO een pakketje kan koppelen aan de cursuscode.


3. Technische aandachtspunten

Om de CBRN-modules goed te laten functioneren, en om alle filmpjes en effecten in de modules goed tot hun recht te laten komen, dient uw netwerk/computer aan enkele systeemeisen te voldoen:

  • voor de e-learning heeft u internet nodig;
  • alle internetbrowsers zijn geschikt (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, etc.);
  • wij adviseren om de e-learning af te spelen op een vaste pc of laptop. Een tablet of telefoon is niet geschikt;
  • de pc of laptop moet uitgerust zijn met Flash;
  • in verband met de video’s heeft u toegang nodig tot YouTube, en moet geluid kunnen worden afgespeeld.

 
4. Kosten en licentie overeenkomst

Wij vragen vanuit het NAZB een eenmalige bijdrage voor de licentieovereenkomst. Deze bedraagt €250. Indien u de licentieovereenkomst heeft ondertekend, krijgt u nadien alle updates die gemaakt worden gratis toegestuurd.

 

5.  Aanvragen / bestellen CBRN e-learning bij NIVEO

U kunt de e-learning bij bureau NAZB aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Deze is op te vragen via het secretariaat secretariaat@nazb.nl. Op basis van dit aanvraagformulier wordt een licentieovereenkomst gestuurd. Na het ondertekenen en terugsturen van de licentieovereenkomst zal NIVEO contact opnemen en afspraken maken omtrent het toesturen van de scorm-pakketten of inloggegeven