Wijziging acute zorgaanbod

Aanbieders van acute zorg maken in het ROAZ afspraken over betere samenwerking. Zodat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt en de juiste zorg krijgt.

Daarom wordt bekeken hoe witte vlekken in bereikbaarheid opgelost kunnen worden en hoe beschikbaarheid inzichtelijk gemaakt kan worden. 

 

Witte vlek

Een witte vlek is een situatie waarin landelijke veldnormen en regionale afspraken die zijn gemaakt niet worden gehaald. Een voorbeeld: patiënten moeten in Nederland binnen 45 minuten op een spoedeisende hulp van een ziekenhuis zijn. Deelnemers aan het ROAZ kunnen alleen (tijdelijk) stoppen met functies op een bepaalde locatie als deze 45 minuten norm niet in gevaar komt.

 

Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant

Bij voorgenomen wijzigingen in het acute zorgaanbod is afgesproken dat zorginstellingen dit melden aan het ROAZ. Hiervoor geldt de procedure ‘Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant’. Hierin staat de rolverdeling van de betreffende zorginstelling en die van het ROAZ als er sprake is van een wijziging in het acute zorgaanbod.

Print