Overdracht acute zorg

Uniforme werkwijze acute zorg

De overdracht van de eerste lijn, via de ambulance, naar de tweede lijn is een risicovol proces. Daarom is een eenduidige werkwijze ontwikkeld voor de hele Brabantse acute zorgketen.

 

De 'Werkwijze vooraankondiging en overdracht' beschrijft hoe de vooraankondiging en overdracht van ambulance naar SEH gedaan moet worden. Ook is voor vier aandachtsgebieden vermeld wat er minimaal aan informatie overgedragen moet worden aan het ziekenhuis.

 

Het is van groot belang dat de juiste informatie over de patiënt gedeeld wordt in de overdracht van ambulance en SEH. Als dit op eenzelfde wijze gebeurt, neemt de kans op fouten af. Dit komt de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de patiënt ten goede,

Print