Doel

Het Regionaal Overleg Acute Zorg wil de kwaliteit van de acute zorg borgen en verbeteren. Het belangrijkste doel van het ROAZ is om te zorgen dat een patiënt die acute zorg nodig heeft zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg ontvangt.

 

Daarom staan de volgende onderwerpen op de agenda van het ROAZ:

 

  • in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio
  • inzicht krijgen in en oplossen van witte vlekken in bereikbaarheid
  • afstemmen van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg
  • ondersteunen bij een goede voorbereiding op medische hulpverlening bij rampen en crises (opgeschaalde situatie)

 

Print