Bestuurlijk overleg

Voor het bestuurlijk overleg nodigt het NAZB de bestuurders van de Brabantse acute zorginstellingen uit. Het gaat om de onderstaande aanbieders van acute zorg: 

  

  • huisartsen en huisartsenposten
  • regionale ambulancevoorzieningen (rav)
  • ziekenhuizen
  • geestelijke gezondheidszorginstellingen (ggz) met een crisisfunctie
  • verloskundigen
  • geneeskundige hulp bij ongevallen in de regio (ghor)

 

Driejaarlijks

Het bestuurlijk overleg van het ROAZ vindt drie maal per jaar plaats. De locatie van de bijeenkomst rouleert tussen de verschillende deelnemende partners. De voorzitter van het bestuurlijk overleg is één van de leden van de Raad van Bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Print