Projectgroep sepsis

In Nederland worden jaarlijks meer dan 14.000 patiënten met sepsis opgenomen. Als ernstige sepsis niet tijdig of adequaat behandeld wordt, is de sterfte vooral onder de kwetsbare groep ouderen zeer hoog; de sterftecijfers variëren van 20 tot wel 60 procent. Sepsis behoort tot een van de meest voorkomende en levensbedreigende ziektebeelden ter wereld, waaraan meer mensen overlijden dan aan AIDS, borstkanker en prostaatkanker samen.

Vanaf 2014 tot 2016 liep de PHANTASi Trial. Dat is een onderzoek waarin onderzocht werd wat het effect is van vroegtijdig toedienen van antibiotica bij volwassen patiënten met verdenking sepsis op onder andere hun overleving, opnameduur in het ziekenhuis en hun kwaliteit van leven. Meerdere Brabantse ziekenhuizen en de twee Brabantse ambulancediensten hebben deelgenomen aan deze studie. Volgens de onderzoekers van de Phantasi trial is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat goede herkenning en overdracht van sepsis leidt tot verbeterde zorg.

 

Projectgroep sepsis Brabant

Eind 2015 is in ROAZ-regio Brabant gestart met de projectgroep Sepsis, waarbij het doel was om vroege herkenning van sepsis in regio Brabant te bevorderen. De voorzitter is dr. G. Buunk, internist bij Amphia. Aan de projectgroep nemen vertegenwoordigers van diverse Brabantse ketenpartners deel:

  • huisartsenzorg, waaronder kaderhuisarts spoedzorg;
  • ambulancezorg, waaronder Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer Ambulance Zorg;
  • ziekenhuizen waaronder internisten;
  • ouderenzorg waaronder specialist ouderengeneeskunde.

 

De projectgroep heeft twee documenten ontwikkeld: Brabantbreed protocol ‘Sepsis en septische shock en de behandeling’ en ‘een sepsis zakkaartje’ die onder de ketenpartners zijn verspreid. Het doel van deze documenten is om de keten op elkaar af te stemmen rondom de zorg voor deze patiëntengroep. De beoogde winst zit vooral in de zorg thuis, opvang op de spoedeisende hulp en overdracht tussen ketenpartners. Eventuele behandeling kan in het ziekenhuis worden vervolgd.

 

Adviseur NAZB

Eveline du Cloo