Netwerk Acute Zorg Brabant

RAV start met e-learning module gevaarlijke stoffen

25 januari 2012

Samen met inhoudsdeskundigen ontwikkelde het NAZB de e-learning module CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair). De RAV Brabant Midden, West en Noord bijt het spits af. 

 


RAV start met e-learning module gevaarlijke stoffen

De RAV wil goed voorbereid zijn op incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrij kunnen komen. Hulpverleners moeten voor hun eigen veiligheid weten welke maatregelen ze dan kunnen treffen. 

Inhoudsdeskundigen ontwikkelden een digitale module waarin op ieder moment van de dag onderwijs gevolgd kan worden, zowel thuis als op de werkplek. Streven is om dit jaar ook SEH- verpleegkundigen van de Brabantse ziekenhuizen op te gaan leiden.

 

 

Deelmodules

Het onderwijs bestaat uit zes deelmodules:

1) Awareness

2) Prehospitaal

3) Veiligheidsaspecten en- maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

4) Medische en verpleegkundige aspecten bij CBRN besmetting

5) Ontsmetting (decontaminatie)

6) Plannen en procedures