Netwerk Acute Zorg Brabant

Crisisbeheersing & Opleiden, Trainen en Oefenen

Een ramp komt altijd onverwacht en zorgt voor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid. Een gecoördineerde inzet van vele partijen is vereist voor eerste hulp aan de slachtoffers en om de schadelijke gevolgen van de catastrofe te beperken.

 

Het NAZB vindt het belangrijk dat de Brabantse (acute) zorgsector goed is voorbereid op rampen en crises. Dit is de zogenaamde ‘opgeschaalde zorg’ of het ‘grootschalig optreden’.


In het programma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wordt hulpverleners geleerd hoe zij hun taken moeten uitvoeren tijdens een grootschalige calamiteit.

 

Achtergrond

De zorgsector moet beter voorbereid zijn op rampen en crises. Om het opleiden, trainen en oefenen in de zorgsector te stimuleren, verstrekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 2008 jaarlijks landelijk een OTO-stimuleringsbudget van €10 miljoen.  

 

Stimuleringsbudget

Het programma crisisbeheersing &OTO wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met een jaarlijks structurele toekenning van OTO stimuleringsgelden. Het NAZB verdeelt deze gelden onder de Brabantse zorginstellingen. De zorginstellingen dienen hiervoor aanvragen in bij het NAZB zodat zij, met behulp van de financiële middelen, OTO activiteiten kunnen uitvoeren die bijdragen aan de ontwikkelingen rondom risicomanagement, crisisbeheersing naar bedrijfscontinuïteitsmanagement. Wilt u meer weten over het programma crsisbeheersing & OTO of over de procedure van OTO stimuleringsgelden, dan kunt u contact opnemen met adviseurs crisisbeheerisng & OTO: Eelko Netten en Patricia van Roessel.