Netwerk Acute Zorg Brabant

Traumazorg

Letsel als gevolg van een ongeval is wereldwijd een groot probleem. Het is één van de belangrijkste oorzaken van overlijden en invaliditeit. In Nederland is in de leeftijdscategorie jonger dan 35 jaar trauma de belangrijkste doodsoorzaak (bron: Centraal Bureau voor Statistiek). Daarom maakt het NAZB afspraken over samenwerking met alle ketenpartners die een rol vervullen bij de hulp aan ongevalsslachtoffers.

 

Traumapatiënten

Traumapatiënten zijn slachtoffers die als gevolg van een ongeval verschillende (levensbedreigende) verwondingen hebben opgelopen. Traumapatiënten kunnen verkeersslachtoffers zijn, maar ook slachtoffers van misdrijven, sportletsels, bedrijfsongevallen of ongevallen thuis. Ook slachtoffers van chemische, biologische en stralingsletsels én onderkoeling- en verdrinkingsslachtoffers worden tot de traumatologie gerekend.