Partners

Het NAZB maakt met vele partners afspraken over onderlinge samenwerking. De kwaliteit van de acute zorgverlening hangt vooral af van een goede afstemming tussen deze partners in de acute zorgketen. 

Een goed werkende zorgketen leidt tot een betere kwaliteit van opvang, behandeling en zorg voor patiënten met een acute zorgvraag.

 

Netwerk Acute Zorg Brabant werkt samen met organisaties binnen Brabant en op landelijk niveau.

Print