Werkinstructie oefenleider

Werkinstructie voor oefenleider ZIROP inzet waarnemers operationeel en strategisch niveau

 

Doel

 • Uitleg procedure voor een oefenleider ZIROP en waarnemers over inzet van waarnemers bij  een oefening

 

Werkwijze

 • Een oefenleider van een Brabants ziekenhuis wil gebruik maken van meerdere waarnemers ten behoeve van een ZIROP-oefening (of deelplan);
 • Binnen het besloten gedeelte van de website van het NAZB kan de oefenleider onder het KP ZIROP een lijst van opgeleide waarnemers  vinden met e-mail en telefoonnummers;
 • De waarnemers zijn allen opgeleid middels een basiscursus waarnemen op operationeel of tactisch/ strategisch niveau;
 • Waarnemers  dienen bij voorkeur  3 tot 4 maanden  voorafgaand aan de oefening per mail gevraagd te worden (ivm roosterplanning). De oefenleider doet rechtstreeks een verzoek daartoe bij de waarnemer óf zet het verzoek tot werving uit bij collega’s binnen het kennisplatform crisisbeheersing & OTO van ziekenhuizen;
 • Ter voorbereiding ontvangen waarnemers  het  waarnemersformulier van het team of afdeling. Tevens wordt de planvorming (ZIROP en/of integraal crisisplan) meegestuurd;.
 • Na de oefening verstuurt de oefenleider aan het secretariaat NAZB een overzicht van de waarnemers die hebben deelgenomen aan de oefening.
 • NAZB verwerkt deze gegevens in het overzicht waarnemers en plaatst de meest actuele versie op de website van NAZB
 • Kosten: de inzet van waarnemers wordt vergoed tegen 50,- euro per uur. Het leverende ziekenhuis danwel de waarnemer zelf is verantwoordelijk voor het indienen van een factuur. e Meestal werken waarnemers  met een VAR verklaring. Zij krijgen 50,- euro per uur en reiskosten vergoeding. Reistijd wordt niet vergoed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun VAR verklaring en hun uren declaratie.
 • Het format declaratie voor de waarnemer  staat op het besloten website gedeelte van het NAZB. De oefenleider stuurt het declaratieformulier naar de betrokken waarnemer;
 • De waarnemers  sturen het ingevulde declaratieformulier terug naar de oefenleider.
 • De oefenleider is verantwoordelijk voor de uitbetaling aan de waarnemers  (idem als ETS);
 • De oefenleider kan de kosten van inzet waarnemers  declareren binnen het OTO-stimuleringsprogramma. Neem deze kosten mee in de verantwoording / verzamelfactuur (zie ook de regeling stimuleringsprogramma crisisbeheersing & OTO). 

 

Terug naar overzicht

Print