OPLEIDING | Operationeel crisisco÷rdinator zorginstellingen

Als crisiscoördinator ben je een belangrijke adviseur van het Crisis Beleidsteam (CBT).  Deze opleiding leert je die rol in te vullen. Wil jij weten wat je te doen staat bij een crisis?  Wil jij een goede sparring partner zijn voor het CBT? Volg dan de opleiding operationeel crisiscoördinator zorginstellingen. Deze opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in de functie én voor professionals die bijgeschoold willen worden op effectief crisismanagement vanuit BCM-perspectief.

 

Direct naar aanmelden


In crisissituaties ben jij als operationeel crisis-coördinator zorginstellingen (OCCZ) aan zet. Jij zorgt voor een goede samenwerking en afstemming binnen je organisatie. Ook zorg je ervoor dat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is en dat iedereen weet hoe hij moet handelen. Je coördineert de inzet van de crisisorganisatie en leidt het crisisbesluitvormings-proces in goede banen. Ondanks de tijdsdruk, de grote belangen en de snelle ontwikkelingen geef je de juiste adviezen aan het CBT. Deze opleiding leert je adequaat te reageren op een crisis vanuit BCM-perspectief.
Om deze advies- en regierol goed uit te kunnen voeren, heb je overzicht en inzicht nodig met betrekking tot de kritische processen in jouw organisatie. Daarom reiken we je tijdens deze praktische opleiding handvatten aan voor het goed voorbereiden van jouw organisatie op een bijzondere gebeurtenis. We bespreken concrete rampscenario’s en oefenen realistische praktijk-voorbeelden. Ook besteden we aandacht aan het inhoudelijk adviseren van directie en beleidsadviseurs rondom de voorbereiding op een bijzondere gebeurtenis.

Elk onderdeel sluiten we af met een huiswerkopdracht. Aan het eind van de opleiding organiseren we een eindoefening waarin je laat zien wat je hebt geleerd en waarin je aantoont dat je het CBT van de juiste operationele adviezen kunt voorzien.

De opleiding tot OCCZ is geënt op de competenties zoals die beschreven staan in het landelijke functieprofiel ‘crisiscoördinator zorginstelling’.

Na afloop...

 • Ben je als operationeel crisiscoördinator in staat de regie te nemen tijdens een bijzondere gebeurtenis en uw zorgorganisatie door deze crisis heen te loodsen;
 • Kan je bepalen waar jouw organisatie staat met betrekking tot crisisbeheersing en welke stappen nog gezet moeten worden in de voorbereiding op een bijzondere gebeurtenis;
 • Kan je makkelijker samenwerken in ketenverband, omdat ook andere crisiscoördinatoren deze opleiding volgen.

 

 

Programma

Dag 1

Crisisbeheersing vanuit BCM-perspectief

 • Inleiding en bedrijfscontinuïteitsmanagement in kort bestek
 • Begrippenkader BCM, Business Impact Analyse, risico-inventarisatie & evaluatie, restrisico’s
 • Maatregelen en planvorming, testmodel Emergos
 • Casuïstiek


Dag 2

Crisisbeheersing en bedrijfshulpverlening

 • De organisatie van de besluitvorming in crisissituaties
 • Casuïstiek
 • De nationale veiligheidsketen en specifieke planvorming
 • De basis van de bedrijfshulpverlening
 • Casuïstiek


Dag 3

De GRIP-procedure en crisiscommunicatie

 • De gemeentelijke, regionale en landelijke crisisorganisatie
 • Crisiscommunicatie
 • Omgaan met sociale Media
 • Casuïstiek


Dag 4

Crisisbeheersing

 • De nazorg of nafase na een ramp
 • De crisisorganisatie in een zorginstelling
 • Eindoefening en toets

 

Tijdsinvestering

 • 32 uur voor de 4 contactdagen over een periode van 8 weken;
 • 12 studie-uren voor huiswerk (ongeveer 4 uur per 2 weken).


Doelgroep

 • Crisiscoördinatoren en crisismanagers van zorgorganisaties.
 • Adviseurs en procesbegeleider CBT.

 

Aantal deelnemers

Minimaal 10

Maximaal 18


Toelatingseisen

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt ruime ervaring binnen de zorg, zowel inhoudelijk als met managementtaken;
 • Je hebt kennis over en inzicht in je eigen organisatie;
 • Je bent lid van het crisisteam of crisisbeleidsteam tijdens een crisis.

Het NAZB toetst samen met de opleiders je aanmelding, waarna je een bevestiging van deelname ontvangt.


Data

25 september, 9 oktober, 30 oktober en 13 november 2018


Locatie

Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg
Klein Zwitserland 8
5126 TA Gilze

 

Terug naar overzicht

 

 

Aanmeldingsformulier

Aanmelden voor de OPLEIDING  |  Operationeel crisiscoördinator zorginstellingen.


Achternaam*
Voorvoegsels
Voorletters*
Voornaam*
Geslacht*

Emailadres*
Telefoonnummer werk:
Mobiele telefoonnummer:
Naam organisatie:*
Adres organisatie:*
Functie:*
Huidige rol in crisisorganisatie zorginstelling
Dieetwensen:
Opmerkingen:
Velden met een * zijn verplicht
Print