Informatie over deelname

De opleidingen, trainingen en oefeningen in deze OTO-catalogus staan open voor de gehele acute zorgsector Brabant, waaronder de twaalf Brabantse ziekenhuizen, GGD’en, GGZ-instellingen inclusief verslavingszorg, Regionale Ambulance Voorziening, huisartsen, huisartsenposten, verloskundigenpraktijken en de drie GHORbureaus.

Alle activiteiten in deze OTO-catalogus zijn ook toegankelijk voor sleutelfunctionarissen van Brabantse verpleeg- en verzorgingstehuizen, gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen. Mocht een cursus of opleiding vol zijn, dan krijgen deelnemers uit de acute zorg voorrang.

We vragen inzet en commitment van onze trainers en cursisten. Mocht je toch onverhoopt verhinderd zijn, vragen we je om je tijdig af te melden. Daarmee kunnen we de effectiviteit van onze activiteiten waarborgen en eventuele mensen op de wachtlijst de openstaande plaatsen aanbieden.

 

Vragen?

Bij vragen over deze OTO-catalogus 2018 kun je contact opnemen met de adviseurs crisisbeheersing & OTO:

Patricia van Roessel
013 539 29 32
p.hultermans@etz.nl


Eelko Netten
013 539 29 32
e.netten@nazb.nl

Print